ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

dot
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"

วีดิโอบัณฑิตระดับปริญญาตรี " STU ความรักและความผูกพัน"

ฉายให้กับบัณฑิตหลังเสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำ

ปีการศึกษา 2563-2564  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

6 รอบ พระชนมพรรษา  รับชมวีดิโอ


วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตicon

บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธี

ประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กรุณาศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการซ้อมรับปริญญาบัตร


- วีดิโอสาธิตการเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร

- เอกสารการฝึกซ้อม กำหนดการ และคำแนะนำต่างๆ 

- เพลงวิทยาลัยสันตพล


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้หัวข้อ "Education

Change Innovation of New Normal" ในวันที่ 26

กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถเริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่

วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 

ผ่าน http://conference.stu.ac.th/index.php


 

More »

งานสันตพลนิทรรศ 2564

งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2564

ซึ่งวิทยาลัยสันตพลได้จัดการประกวด/การแข่งขัน ได้แก่

- การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมสำนักงาน

- การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

- การแข่งขันซุปเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้ 2021

- การแข่งขัน STU E-SPORT 2021

  (ประเภทการแข่งขันเกมส์ ROV)

- การประกวดมารยาทไทย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ม.ปลาย /อาชีวศึกษา

ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด/

การแข่งขันได้ที่นี่

 

 


ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565icon

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถศึกษารายละเอียด

การสมัครสอบ

ดาวน์โหลดประกาศสมัครสอบ

สั่งซื้อใบสมัครส่งทางไปรษณีย์


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564icon

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำ

ปีการศึกษา 2564   ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท 

ทุน iPad   ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวเพื่อขอรับ

ทุนที่ STU Service Center ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4  ถึง

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564เท่านั้น เพื่อเข้ารับทุน

การศึกษาในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ในเวลา

และสถานที่ที่วิทยาลัยกำหนดในประกาศ

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนเงินสด 10,000 บาท

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2 

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุน iPad ครั้งที่ 1

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

  ครั้งที่ 1

More »

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถตรวจสอบผังสอบและ

ที่นั่งสอบกลางภาค (Midterm Exam)  ภาคเรียน 2/2564

ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบคลิกที่นี่


รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript 

ตามกำหนดการดังนี้

ระดับปริญญาตรี : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท

: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU Serive Center หรือ

แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่


ตารางสอบปลายภาคและ Link เข้าสอบออนไลน์ 1/2564icon

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคทฤษฎี ระหว่าง

วันที่9-17 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ

ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เป็นต้นไป

ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

ก่อนทำการสอบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์

  และรับ link เข้าสอบปลายภาค 

- ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

 

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th