ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

dot
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"

วีดิโอบัณฑิตระดับปริญญาตรี " STU ความรักและความผูกพัน"

ฉายให้กับบัณฑิตหลังเสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำ

ปีการศึกษา 2563-2564  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

6 รอบ พระชนมพรรษา  รับชมวีดิโอ


วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตicon

บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธี

ประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กรุณาศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการซ้อมรับปริญญาบัตร


- วีดิโอสาธิตการเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร

- เอกสารการฝึกซ้อม กำหนดการ และคำแนะนำต่างๆ 

- เพลงวิทยาลัยสันตพล


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้หัวข้อ "Education

Change Innovation of New Normal" ในวันที่ 26

กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถเริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่

วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 

ผ่าน http://conference.stu.ac.th/index.php


 

More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1icon

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน)
โดยขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนศึกษารายละเอียดในประกาศรายชื่อและ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ละเอียด 


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565

- คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (รับผู้จบ ปวส.)
-คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.65icon

วิทยาลัยสันตพลขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาประจำ
ปีการศึกษา 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.2565
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศโดยละเอียด

More »

รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำภาคเรียน

ที่ 2/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่

30 เมษายน 2565  เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU

Serive Center หรือ แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทาง

ไปรษณีย์ ได้ที่นี่


การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2565icon

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัส 60-64 ที่ขอกู้ยืม กยศ.

กรอ.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ตรวจสอบ

จำนวนเงินกู้ยืมกับ กยศ. และบันทึกข้อมูลใน กยศ connect

ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565

โดยนักศึกษาสามารถศึกษา ขั้นตอนและจองเซ็นต์แบบยืนยันฯ

และวิธีการตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลฯ ได้จาก 

VDO วิธีการกรอกวงเงินกู้ยืม กยศ.  


ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบกลางภาคเรียนฤดูร้อน/2564icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบและ

ที่นั่งสอบกลางภาค (Midterm Exam) ภาคเรียนฤดูร้อน/2564

ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบคลิกที่นี่

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th