ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

dot
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564

ภาพบรรยากาศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา
2564 ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่งได้ผลการประกัน
คุณภาพในระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในทุกระดับ                ชมภาพถ่าย


วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"

วีดิโอบัณฑิตระดับปริญญาตรี " STU ความรักและความผูกพัน"
ฉายให้กับบัณฑิตหลังเสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำ
ปีการศึกษา 2563-2564  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา  รับชมวีดิโอ


วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตicon

บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีประสาท
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กรุณาศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการซ้อมรับปริญญาบัตร
-
วีดิโอสาธิตการเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร
- เอกสารการฝึกซ้อม กำหนดการ และคำแนะนำต่างๆ 
- เพลงวิทยาลัยสันตพล

More »

Startup Thailand Leaque 2022icon

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Show
Case Demo Day (ระดับประเทศ) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย โครงการแข่งขัน Startup Thailand
League 2022 (ระดับภูมิภาค)   พร้อมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุน
จาก​โครงการ Startup​ Thailand จำนวน 25,000 บาท เพื่อผลิต
PROTOTYPE (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2icon

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน)
โดยขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนศึกษารายละเอียดในประกาศรายชื่อและ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ละเอียด 


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565

- คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (รับผู้จบ ปวส.)
-คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย

More »

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564icon

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบ

รายชื่อ วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา

2564 วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

ได้ ที่นี่


รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำภาคเรียน

ที่ 2/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่

30 เมษายน 2565  เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU

Serive Center หรือ แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทาง

ไปรษณีย์ ได้ที่นี่


การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2565icon

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัส 60-64 ที่ขอกู้ยืม กยศ.

กรอ.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ตรวจสอบ

จำนวนเงินกู้ยืมกับ กยศ. และบันทึกข้อมูลใน กยศ connect

ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565

โดยนักศึกษาสามารถศึกษา ขั้นตอนและจองเซ็นต์แบบยืนยันฯ

และวิธีการตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลฯ ได้จาก 

VDO วิธีการกรอกวงเงินกู้ยืม กยศ.  

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th