ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และผังที่นั่งสอบข้อเขียน


หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเภท ผู้ปฏิบัติการสอน  อ.บงกช  โทร. 088-652-0070 
ประเภท ไม่ได้ปฏิบัติการสอน อ.ญาณิน โทร. 061-456-2247

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/ผังที่นั่งสอบ

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โปรดศึกษาประกาศ "ข้อปฏิบัติการสอบฯ" เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

More...

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครระหว่างวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 

More...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครผู้สนใจเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี การตลาดดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน  
   สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย

สามารถดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ได้ที่นี่ 

More...

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน           จำนวนรับ 120 คน
ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน     จำนวนรับ   60 คน

รับสมัครระหว่างวันเสาร์ที่ 4 มกราคม - วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ
แบบฟอร์มสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

More...

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคเรียน 2/2565icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท สามารถตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบปลายภาค(Final Exam)
ภาคเรียน 2/2565 ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบ                                   ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ

More...

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565icon

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา2565
วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566ได้ 
ที่นี่

More...

รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 สามารถติดต่อขอรับ Transcript
ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU Serive Center หรือ 
แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่

More...

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565

STU GAMES 2022

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 มกราคม 2566 : การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 : การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ 
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 : การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ และงาน Sports Night

ตารางการแข่งขันกีฬา STU GAMES และผังอัฒจันทร์เชียร์กีฬา

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th