ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2563 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2563ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2563 ป.โท
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2020
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

         

dot
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีรำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ วิทยาลัยสันตพล ประจำ

ปีการศึกษา 2563 ภาพถ่าย   วีดิโอ


งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท ภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่กระจายโควิด-19  ภาพถ่าย  วีดิโอ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562

วีดิโองานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562  

ท่านพระมหาสมปอง เทศน์ หัวข้อ “เฮ็ดงานจั๋งได๋น้อ

จั๋งสิมีความสุข ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ชมวีดิโอ

More »

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2562 -2563

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 การซ้อมย่อย งานฉลองบัณฑิต

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 งานซ้อมใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 งานพิธีประสาทปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ป.บัณฑิต และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562  และ

ภาคเรียนที่ 1/2563 สามารถตรวจสอบกำหนดการโดยละเอียดที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษา M.Ed.2563icon

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่าน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด

การรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกผ่าน รอบที่ 1  รอบที่ 2 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ M.Ed.63


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563icon

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศ

นียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สอบ

สัมภาษณ์สามารถตรวจคะแนนสอบ (รายบุคคล) และรายละเอียด

การรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้ที่นี่

More »

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563icon

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบ

รายชื่อ วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา

2563 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ได้ ที่นี่


ประกาศผลการพิจารณา กยศ./กรอ.2563 รอบที่ 4

ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขอกู้ยืม

กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563     สำหรับนักศึกษา

รหัส 60-63 รอบที่ 4 

ขั้นตอนการรายงานตัว     ตรวจสอบรายชื่อ


รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคฤดูร้อน/2562

สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16

สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ที่ STU Serive Center อาคาร

The Bliss

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th