ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

dot
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองนัดพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพบปะพูดคุยกันในช่วงการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรึกษาปัญหา ผลกระทบ

จากโควิด-19 ต่อการเรียน รับคำแนะนำที่จะช่วยให้การ

ปรับตัวในสถานการณ์โควิดในระหว่างวันที่ 8-9 และ

15-16 กันยายน 2564 สามารถจองวัน/เวลาพบได้ที่นี่


โครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021

ชมรมกีฬาและชมรม STU IT Smart วิทยาลัยสันตพล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "23 ปี วิทยาลัยสันตพล

พร้อมกันเดิน ร่วมกันวิ่ง สู่เป้าหมายเดียวกัน" เพื่อวิ่งเก็บระยะ

สู่เป้าหมาย 23,000 กิโลเมตร โดยได้จัดเสื้อโครงการเพื่อใส่

วิ่งและเป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และรายได้จากการ

จำหน่ายเสื้อจะนำไปใช้บริจาคในกิจกรรมการกุศลของวิทยาลัย

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต

ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Streaming

ใน FanPage FB : SantapolCollege หรือ รับชมวีดิโอได้ที่นี่

More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564icon

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำ

ปีการศึกษา 2564   ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท 

ทุน iPad   ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวเพื่อขอรับ

ทุนที่ STU Service Center ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4  ถึง

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564เท่านั้น เพื่อเข้ารับทุน

การศึกษาในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ในเวลา

และสถานที่ที่วิทยาลัยกำหนดในประกาศ

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนเงินสด 10,000 บาท

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุน iPad

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค


ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565icon

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถศึกษารายละเอียด

การสมัครสอบ และดาวน์โหลดประกาศสมัครสอบได้ที่นี่


กำหนดการและข้อปฏิบัติของบัณฑิตสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563-2564icon

ด้วยพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564

อยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขอให้บัณฑิตฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ศึกษากำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติ

    บัณฑิต มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา และบุคคลเข้าร่วม

    งาน                             (กำหนดการ)    (ข้อปฏิบัติ)

2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีฯ

   ให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 

                                        (แบบฟอร์มลงทะเบียนฯ)

More »

รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript 

ตามกำหนดการดังนี้

ระดับปริญญาตรี : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท

: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU Serive Center หรือ

แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่


ตารางสอบปลายภาคและ Link เข้าสอบออนไลน์ 1/2564icon

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคทฤษฎี ระหว่าง

วันที่9-17 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ

ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เป็นต้นไป

ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

ก่อนทำการสอบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์

  และรับ link เข้าสอบปลายภาค 

- ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

 


การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2564icon

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัส 60-64 ที่ขอกู้ยืม กยศ.

กรอ.ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ตรวจสอบ

จำนวนเงินกู้ยืมกับ กยศ. และบันทึกข้อมูลใน กยศ connect

ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2564

โดยนักศึกษาสามารถศึกษา ขั้นตอนและจองเซ็นต์แบบยืนยันฯ

และวิธีการตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลฯ ได้จาก 

VDO วิธีการกรอกวงเงินกู้ยืม กยศ.  

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th