ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

dot
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี รหัส 65 และตัวแทน
นักศึกษา รหัส 63-64 ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความเป็น ผู้มี “กตัญญู” และ
“กตเวทิตา” ต่อครูอาจารย์ จากนั้นนักศึกษาใหม่เข้ารับเข็มวิทยฐานะ
และสายสิญจน์น้ำเงินทองจากคณาจารย์ถือเป็นการกำเนิด
ช่อราชพฤกษ์ช่อใหม่อย่างสมบูรณ์ และร่วมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ฮับขวัญน้องใหม่  
-ชมภาพถ่าย-


วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
-
รอบเช้า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- รอบบ่าย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท
ยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกคนสู่รั้วน้ำเงินทอง
ชมภาพถ่าย      วีดิโอสกู๊ปข่าว


วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี

1 กรกฎาคม 2565 วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
วิทยาลัยสันตพลยืนหยัดด้วยมาตรฐานการศึกษา
(Beyond Standard)และสร้างความสำเร็จจากความสุขตลอดไป
ชมภาพถ่าย

More »

Startup Thailand Leaque 2022

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Show
Case Demo Day (ระดับประเทศ) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย โครงการแข่งขัน Startup Thailand
League 2022 (ระดับภูมิภาค)   พร้อมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุน
จาก​โครงการ Startup​ Thailand จำนวน 25,000 บาท เพื่อผลิต
PROTOTYPE (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2icon

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน)
โดยขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนศึกษารายละเอียดในประกาศรายชื่อและ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ละเอียด 


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565

- คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (รับผู้จบ ปวส.)
-คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย

More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. 2565icon

นักศึกษา รหัส 64-65 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมจาก กยศ.
ปีการศึกษา 2565  รอบที่ 1
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืม
โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วันที่ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2565 : จองวัน/เวลาเซ็นต์
                                        สัญญาและแบบยืนยันฯ 
                                        ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 5 - 7 ส.ค. 2565         : เซ็นต์สัญญาและแบบยืนยันฯ
                                       ที่ STU Service Center

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1  

ขั้นตอนการจองวัน/เวลาและเซ็นต์สัญญาฯ   


การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2565icon

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัส 60-64 ที่ขอกู้ยืม กยศ./กรอ.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ตรวจสอบ
จำนวนเงินกู้ยืมกับ
กยศ. และบันทึกข้อมูลใน กยศ connect 
ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่
21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 
โดยนักศึกษาสามารถศึกษา 
ขั้นตอนและจองเซ็นต์แบบยืนยันฯ และวิธีการตรวจสอบและการบันทึก
ข้อมูลฯ ได้จาก 
VDO วิธีการกรอกวงเงินกู้ยืม กยศ.  

 


รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2564icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำภาคเรียน
ฤดูร้อน/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 
30 กรกฎาคม 2565  เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU
Serive Center หรือ
แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th