ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ตอน "เปิดกลยุทธิ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ AEC" article
“การตลาด STU จัดสัมมนาสร้างกลยุทธ์ เตรียมพร้อม นศ. ลุย AEC ”
         วันที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 – 11.00 น. ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยสันตพล จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 (Train the Marketer 2012) ณ ห้องบรรยาย 244 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติฯ จาก ดร. ไพรัช วัฒนเรืองรอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเป็นประธานในพิธีเปิด
        การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณใบเฟิร์น สายทอง ประธานกรรมการบริษัท
เบเน็ตตา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ยาแผนโบราณ อาหารเสริม และเครื่องดื่มสมุนไพร ที่จัดจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ สปป.ลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน เป็นต้น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์ช่องการจัดจำหน่ายสู่ AEC” เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย และการปรับตัวของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และการสัมมนาครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานใน AEC ที่จะมาถึงในอนาคตอีกด้วย
       สัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจแก่นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของสาขาการตลาด จำนวนมากทั้งนี้รูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้ยังสอดรับกับนโยบายของวิทยาลัยสันตพลที่มุ่งให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
การลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย
บรรยากาศก่อนการบรรยาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับหน้าที่พิธีกรกล่าวการสัมมนา
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน
คุณใบเฟิร์น สายทอง วิทยากร เริ่มบรรยาย
ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
วิทยากรถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด
วิทยากรถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th