ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
ข้อมูลหน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
(1 ตำแหน่ง)
โปรแกรมเมอร์..
2. บริษัท แอลเอ็มซี มาร์เก็ตติ้ง แพลน จำกัด
(1 ตำแหน่ง)
Graphic Designer/Packaging Design..
3. บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
(5 ตำแหน่ง)
แม่บ้าน, พนักงานบัญชีแคชเชียร์ (ด่วน), หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์, หัวหน้ากะ, R&D ENGINEER (งานเตาแก็ส)..
4. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
(5 ตำแหน่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน, โภชนากรสาธิต, Senior Sales Executive (Modern Trade), ผู้จัดการส่วนธุรการสำนักงาน, เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน..
5. บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD), บริษัท ซิตี้ ออโต้โมบิล จำกัด (Jaguar&Landrover) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
(9 ตำแหน่ง)
พนักงานขาย(Sales) ประจำโชว์รูม Ford (สาขากัลปพฤกษ์/ พระราม4), พนักงานขาย (Sales) Mazda, ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA) ประจำ Ford ( สาขาพระราม 4 ), ที่ปรึกษาด้านบริการ (ศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง) Ford สาขาพระราม3 ..

 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2564-2565
Startup Thailand Leaque 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 รอบที่ 1และรอบที่ 2 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.65article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed.65 article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต 2565 article
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2565 article
งานสันตพลนิทรรศ 2564
ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564article
กำหนดการและข้อปฏิบัติของบัณฑิตสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563-2564article
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรช่วงโควิด 2/2564
รอบที่ 3 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
นักศึกษาจองวัน/เวลาตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK
รอบที่ 2 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article
รอบที่ 1-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 article
ขยายเวลาการเรียนออนไลน์จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564
ขยายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถึง 15 ก.ย. 2564
วิทยาลัยสันตพลจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การประกวดคลิปวีดิโอ "โทษภัยของยาเสพติด"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2564article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2564 article
ประกาศวันหยุดช่วงสงกรานต์ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563 และการปฏิบัติงานในช่วงแพรระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.64
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2564 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564 article
เลื่อนการแข่งขันงานสันตพลนิทรรศ 63
แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2564 article
ข้อมูลสำหรับบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร 2562 -2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษา M.Ed.2563article
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (M.Ed.) article
ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563
ประกาศวันสอบ เวลาสอบ ที่นั่งสอบข้อเขียนเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article
ประกาศวิทยาลัยสันตพล เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 article
วิธีเรียนออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2563
งานสันตพลนิทรรศ'62 : STU Education Transformation article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562article
วีดิทัศน์และเอกสารการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสันตพล article
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2563article
เชิญร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ STU Freshy Games 2019
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองเรียกรายงานตัว หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาิชาชีพครู 2562article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล STU GAMES 2018
ตารางการแข่งขันและการประกวด งานสันตพลนิทรรศ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561
ติดต่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลสอบคัดเลือก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed. 2561
ประกาศสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู article
ขยายเวลา : สมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article
โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 article
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการแข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ" ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
สันตพลนิทรรศ'59 : Beyond Imagination (วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ป.บัณฑิต รุ่น 17 รับใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2559 article
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559 article
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครผู้ประกอบการ/จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยสันตพล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559 article
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน "สันตพลนิทรรศ 58 : ASEAN Connected" article
รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2558 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2558 article
ประกาศายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2558 article
รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 article
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2/2557 article
เชิญร่วมอบรมโครงการชวนกันสุขภาพดี รุ่นที่ 3 (สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก) article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 article
กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร และพิธีประสาทปริญญาบัตร 2557-2558
ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่นี่
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน"สันตพลนิทรรศ 57 : Let's go ASEAN" article
เชิญชมและเชียร์ กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 article
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตอน “เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ” article
ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมด้านภาษีอากร" article
ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ” หัวข้อ”เทคโนโลยีเครือข่ายและการออกแบบระบบเครือข่าย” ประจำปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เข้าร่วมปัจฉิมนเทศนักศึกษา article
ตารางการแข่งขันกีฬาสี STU GAMES ประจำปีการศึกษา 2556 article
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู article
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการอบรมในงานสันตพลนิทรรศ 56
การประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2556 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต เพื่อมาติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู article
โครงการวิทยาลัยสันตพล ชวนซ่า ท้าสวมหมวก ปีที่ 4
ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล (รอบคัดเลือก)
ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน article
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และประเภททุน iPad2 article
ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมด้านภาษีอากร" article
ประกาศรายชื่อนักศึกษา MBA รุ่น 5 ที่มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ป.บัณฑิตโครงการ สช.1/ต่อเนื่อง article
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับรองปริญญาทางวิชาการบัญชี article
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ ป.บัณฑิต โครงการพิเศษ ภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 1/2555 article
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 14-25 article
ขยายเวลารับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่น 1/ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2555 article
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10-13 รับใบประกอบวิชาชีพครู article
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน article
ประกาศแจ้งตารางสอบ Oral Comprehensive ของ MBA รุ่น 4 article
การขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2554 article
การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ article
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมติเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(โครงการ สช.) จากคุรุสภา article
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (โครงการ สช.) รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2554 article
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต (โครงการ สช.) article
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รับบัตรสมาชิกคุรุสภา (รอบ 2 ) article
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต (สช) แบบฟอร์มเอกสาร article
ชมรายการ เม้าๆ เว้ากันคักๆ Internet
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป. บัณฑิต รับบัตรสมาชิกคุรุสภาarticle
โครงการความรวมมือการบริการวิชาการฯ MBA นำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 54
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2554 article
ปฏิทินวิชา BA 601 : IS และ BA 602 : Thesis ประจำปีการศึกษา 2553 ฉบับปรับปรุงใหม่
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ปีการศึกษา 2553 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553
เปิดเรียนระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2553
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 10 article
อาคารสำนักอธิการบดี (หลังใหม่)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 article
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 เต็ม article
กีฬาวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 11 (STU GAMES # 11)
นักศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 2 สปป.ลาว กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการ ครั้งที่ 2 article
ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชึพครู รุ่นที่ 6 (เต็ม)
ปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชึพครู รุ่นที่ 5 (เต็ม) article
รับสมัครนักศึกษาใหม่/ปริญญาตรี article
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
งานวิจัยวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2550
รับ Transcripts
วิทยาลัยสันตพล ทำ MOU e-Learning กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย article
ผ่านรอบคัดเลือก UCC BUSINESS PLAN AWARDS
นักศึกษาปริญญาโท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคู่มือการทำสารนิพนธ์ ได้ที่นี่
ขอเชิญพี่น้องชาวน้ำเงินทอง ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 - 2551 (วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551)
กำหนดการ งานราตรีน้ำเงินทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขอแสดงความยินดีกับดร.เจริญชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2550 รับใบรับรองสิทธิ (ใบประกอบวิชาชีพครู)
บริการรับข้อมูลข่าวสารวิทยาลัยสันตพล (สำหรับผู้ใช้เครือข่าย AIS) article
การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก S.P.C.R. ประจำปีการศึกษา 2551 และวิธีปฏิบัติการสมัครสมาชิกฯ S.P.C.R.
กำหนดการ โครงการสันตพลเยี่ยมบ้านพักคนชรา ประจำปีการศึกษา 2551
กำหนดการ พิธีมอบทุนการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีการศึกษา 2551
กำหนดการ โครงการ การประกวดน้ำเงินทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2551
กำหนดการ ประกวดดาว-เดือน-ดาวกระจ่างฟ้า
กำหนดการ ก้าวแรกน้องใหม่ STU First Day 2008
กำหนดการครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยสันตพล (ร่วมภาคภูมิใจ 1 ทศวรรษ)
ประกาศ ขั้นตอนการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2551
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2550 ติดต่อรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ประจำปีการศึกษา 2551
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2551 article
ตรวจสอบผลการเรียน 2/2550 article
วิทยาลัยสันตพล จะเข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2551
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ article
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
สถานที่สมัครเรียนวิทยาลัยสันตพล 2564
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย article
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (พ.ศ.2562) article
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา article
Santapol Calendar 2018
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย article
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่าย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน article
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต article
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ปฏิทินวันหยุด พ.ศ.2559
วันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2558
วันหยุดวิทยาลัยสันตพลประจำปีพุทธศักราช 2557 article
วันหยุดวิทยาลัยสันตพลประจำปีพุทธศักราช 2556
สภาทนายความรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตCopyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th