ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลการวิจัยเรื่อง พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงานวิจัยเรื่อง  พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โครงการ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิรชา แสนอินทรอำนาจ ผู้จัดการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556  ณ.ชุมชนบ้านเชียง  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2557

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)" article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุม 244 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล วิทยากร โดย คุณนิรชา แสนอินทรอำนาจ ผู้จัดการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี

โครงการ บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านดงยวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทางสาชาได้จัดทำโครงการบริการวิชาการชุมชนประจำปี 2556 แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปน้ำหวาน ณ บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน้า 18/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th