ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลวีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"

วีดิโอบัณฑิตระดับปริญญาตรี " STU ความรักและความผูกพัน"
ฉายให้กับบัณฑิตหลังเสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำ
ปีการศึกษา 2563-2564  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา  รับชมวีดิโอ

วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle

บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีประสาท
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กรุณาศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการซ้อมรับปริญญาบัตร
-
วีดิโอสาธิตการเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร
- เอกสารการฝึกซ้อม กำหนดการ และคำแนะนำต่างๆ 
- เพลงวิทยาลัยสันตพล

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้หัวข้อ "Education

Change Innovation of New Normal" ในวันที่ 26

กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถเริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่

วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 

ผ่าน http://conference.stu.ac.th/index.php


 

โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองนัดพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพบปะพูดคุยกันในช่วงการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรึกษาปัญหา ผลกระทบ

จากโควิด-19 ต่อการเรียน รับคำแนะนำที่จะช่วยให้การ

ปรับตัวในสถานการณ์โควิดในระหว่างวันที่ 8-9 และ

15-16 กันยายน 2564 สามารถจองวัน/เวลาพบได้ที่นี่

โครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021

ชมรมกีฬาและชมรม STU IT Smart วิทยาลัยสันตพล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "23 ปี วิทยาลัยสันตพล

พร้อมกันเดิน ร่วมกันวิ่ง สู่เป้าหมายเดียวกัน" เพื่อวิ่งเก็บระยะ

สู่เป้าหมาย 23,000 กิโลเมตร โดยได้จัดเสื้อโครงการเพื่อใส่

วิ่งและเป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และรายได้จากการ

จำหน่ายเสื้อจะนำไปใช้บริจาคในกิจกรรมการกุศลของวิทยาลัย

 
หน้า 2/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th