ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) article

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยสันตพล ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญประภาพร  ศรีคูณลา อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) จัดโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับวามเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม Keep Udon Tidy article

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยสันตพลเข้าร่วมกิจกรรม KEEP UDON TIDY ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ โดย อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี วิทยาลัยสันตพล ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ และอาจารย์เอกพงษ์ ณรงค์ศํกดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนำทีมนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 article

วิทยาลัยสันตพล โดยผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 article

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยสันตพลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ ลานศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล มีนักศึกษาทุกสาขา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี วิทยาลัยสันตพล กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ 

คลิกดูภาพกิจกรรม  หน้าแรก ll หน้าสอง

ภาพบรรยายกาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการ สมศ. article

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยสันตพลได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม นาวาหญิง ธรรมรส ช่างไม้งาม และ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร

หน้า 23/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th