ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการ"เรียนรู้วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสานบ้านเฮา" article

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดโครงการ"เรียนรู้วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสานบ้านเฮา" ขึ้นเพื่อสานต่อด้านส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และรับองค์จากชุมชนคนอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม....สามารถคลิกดู รายละเอียดฮีตสิบสอง คองสิบสี่

โครงการบริการวิชาการ "บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2"และ"พัฒนาคน พัฒนางานด้วยกิจกรรม 5 ส" article

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00  – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล  จึงจัดทำโครงการ  “ บัญชีครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนกับชุมชนคนพอเพียง ครั้งที่ 2” และโครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยกิจกรรม 5 ส ”เพื่อให้ความรู้กับชุมชนในการวางแผนรายรับ - รายจ่าย ได้อย่างเหมาะสม

โครงการสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” article

วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล จัดสัมมนากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” ณ ห้องบรรยาย 236 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบริการวิชาการ "การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน" article

คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีทอผ้า “กลุ่มศรีชมชื่น” บ้านศรีชมชื่นท่าตูม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ขึ้นชื่อคือ “ผ้าไหมลายขิด บ้านศรีชมชื่น”

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556 article

วิทยาลัยสันตพลได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 โดยมีนายจักริน นันทโพธิเดช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์..มีนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลและนักศึกษา MBA จาก สปป.ลาว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  คลิกชมภาพ  หน้าแรก ll หน้าสอง

หน้า 26/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th