ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 article

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 นักศึกษาน้องใหม่สนุกสนาน เป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กำกับดูแลอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมพิธีประสาทปริญญาบัตร MBA รุ่น 4 สปป.ลาว article

เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2555 โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว กับ วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รุ่น 4 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สปป.ลาว   หน้าแรก  ll  หน้าสอง

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 article

วิทยาลัยสันตพลขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2554  โดย ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์  และ
ผศ.มลิจันทร์  ทองคำ  หน้าแรก ll หน้าสอง

กิจกกรมต้อนรับท่านอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล article

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555  วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางกรรณิการ์  นันทโพธิเดช  อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล 
โดยมี นายธงชัย  ลาวรรณ  ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล  มอบดอกไม้ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ article

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะบัญชี ได้ดำเนินการบริการทางวิชาการ โครงการ"แก้ไขปัญหาการกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนแล้วไม่คืนแก่ทางราชการ" และโครงการ "ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงประจำปี 2555 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 และวันที่ 24 มกราคม 2555

หน้า 30/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th