ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลอบรมพัฒนาศักภาพผู้นำนักศึกษา ปี 54 article

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสันตพลได้นำนักศึกษาแกนนำนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาเข้าอบรมในโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2554”  กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร อาจารย์จักริน นันทโพธิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  

MBA รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน บริษัท สยามกลการ จำกัด article

เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2554  นักศึกษา MBA รุ่นที่ 4 โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่าง วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับ วิทยาลัยสันตพล เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท สยามกลการ จำกัด..

MBA รุ่นที่ 4 นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน article

เมื่อวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 โครงการความร่วมมือการบรการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับ วิทยาลัยสันตพล จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนักศึกษา MBA รุ่นที่ 4

โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการทัศนศึกษาเพิ่มทักษะความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามัลติมีเดียและเอนิเมชั่น วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมการบันทึกรายการ SME ตีแตก ที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์          เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 36/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th