ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ MBA รุ่นที่ 3

MBA รุ่นที่ 3 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ โดยมี นายจักริน  นันทโพธิเดช รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ,นายเกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ คณบดี คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพลร่วมงาน สถานที่จัดงาน โรงแรมสปริงฟิลด์ รีสอร์ท แอน สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ประมวลภาพนักศึกษา MBA รุ่น 3 ศึกษาดูงาน

โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับวิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษา MBA รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2553... 

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2553 article

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ดาวกระจ่างฟ้า ในโครงการ STU Star Contest 2010 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

พิธีมอบ รับปริญญาบัตร MBA รุ่นที่ 2 article

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว จัดพิธีมอบ รับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร MBA โครงการการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว กับ วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย รุ่นที่  2  โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลวณิชย์ องคมนตรี นายกสภาวิทยาลัยสันตพล ร่วมเป็นประธานในพิธี

กิจกรรม พิธีน้ำเงิน ทอง บูชาพระคุณครู ปีการศึกษา 2553 article

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึก รำลึกพระคุณครู ภายใต้โครงการ น้ำเงินทอง บูชาพระคุณครู โดยมี นายธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ นันทโพธิเดช รองอธิการบดี อาวุโส ฝ่ายนโยบายและแผน คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หน้า 38/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th