ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2552 article

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552  นายกอบเกียรติ  กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552  ในครั้งนี่ การจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2551-2552

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2551-2552  โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552..

คลิกที่นี่ชมบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร1 || 2

ผู้บริหาร พร้อมตัวแทนนักศึกษา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี article

ผู้บริหารวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสถาบันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ จัดขึ้นโดยหอการค้าฯ ร่วมกับชมรมธนาคารฯ

ชมวีดิทัศน์โครงการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยสันตพล article

วีดิทัศน์ โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2552 article

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสันตพล ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 6  ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12 - 16 ต.ค. 52 เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร

หน้า 41/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th