ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยสันตพล จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และยกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรม

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยสันตพล จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และยกช่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่านาหยาดธรรมมาราม(ธรรมยุต) ตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี [คลิกชมภาพกิจกรรม]

สัมมนาวิชาการของนักศึกษา MBA กลุ่มการเงิน (สปป.ลาว) article

นักศึกษา MBA กลุ่มการเงิน ในโครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบรหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับวิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย)จัดสัมมนาวิชาการ...

ประกวดดาว-เดือนและดาวกระจ่างฟ้า article

นักศึกษาร่วมเชียร์ตัวแทนผู้เข้าประกวดดาว-เดือนวิทยาลัยฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดแนวสร้างสรรค์ ปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ...

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี 2552 article

นักศึกษาใหม่วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึกความกตัญญูรู้คุณครูพร้อมมีพิธีประดับเข็ม ในโครงการบูชาพระคุณครู

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 article

นายธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2552 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา...

หน้า 42/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th