ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลประมวลภาพ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" โดยจัดให้มีกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 30 สิงหาคม - 3 ธันวาคม 2551) และจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมรูป ร.5 หน้าศาลากลางหลังเก่า ทั้งนี้นักศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ด้วย

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำโครงการ“สืบสานประเพณีท้องถิ่นผ้าไหมลายขิด ปี 2”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ทางคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำโครงการ“สืบสานประเพณีท้องถิ่นผ้าไหมลายขิด ปี 2” โดยโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ณ ชุมชนบ้านศรีชมชื่อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ประมวลภาพกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร พร้อมผู้ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหาร วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์..

หน้า 44/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th