ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลบรรยายพิเศษ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

รุ่นที่ 22 เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์

อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล

เอกสารประกอบการบรรยาย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนีย

บัตรบัณฑิต วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562  ชมภาพถ่าย ชมวีดิโอข่าว

STU Sport Day & Sport Night 2018

การแข่งขันกีฬาภายใน และการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
ที่เต็มไปด้วยความสนุก ความตื่นเต้น และการแข่งขันกันอย่าง
เข้มข้น  หลังจากนั้น ก็มีงานเลี้ยง ลุ้นรับของขวัญปีใหม่กันอย่าง
สนุกสนาน 
ภาพกิจกรรม  วีดิโอข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันรับรางวัลระดับประเทศ

ที่สุดความสำเร็จ🥇🎬 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสุพรรษา โพธิสาร
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ประเทศจากการประกวดวีดิทัศน์ โครงการ E-KNOW Energy
The Iconic Contest จัดโดยกระทรวงพลังงาน ได้ไปดูงาน
ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
วีดิโอผลงานนักศึกษา  วีดิโอสกู๊ปข่าว 

 

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี
การ
ศึกษา 2561 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ "CHANGE :
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน"และ "COMPETENCY :
สะท้อนสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่มีผลต่องาน" และ  "STOCK
TRADING FOR BEGINNERS : ความรู้เบื้องต้นการลงทุน
หลักทรัพย์สำหรับมือใหม่"
ชมภาพถ่าย  ชมสกู๊ปข่าว

หน้า 5/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th