ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลพิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ร่วมพิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์  ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชมภาพถ่ายคลิ๊กที่นี่   ชมวีดิโอข่าวคลิ๊กที่นี่

งานครบ 19 ปี วิทยาลัยสันตพล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 19 ปี

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสันตพลจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ ร.9

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  ชมวีดิโอข่าวคลิ๊กที่นี่ ขอบคุณ : ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3

งานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี บรรยายให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในเรื่อง การทำงานของคนรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ในแนว Gen Z, สมรรถนะของบัณฑิตในยุค 4.0, ความภูมิใจหรือการมีคุณค่าในตัวเองจากการทำงาน, การพัฒนาศักยภาพตนเองในที่ทำงาน, หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในสังคม

และ การบรรยาย เกี่ยวกับ "บทบาทในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ" โดย อาจารย์อดุลย์  ทองแกมหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยสันตพล

หน้า 9/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th