ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2565-2566

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2565-2566
วันฝึกซ้อม                          วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
วันซ้อมใหญ่                        วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร        วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลด    กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ   

                 คู่มือบัณฑิต     

                  VDO สาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร

                  ผังจอดรถในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร

                  จองภาพถ่าย

                 การประกวดคลิปวีดิโอสั้น 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567


คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี การตลาดดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน  
   สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร (ระดับปริญญาตรี) 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ครั้งที่ 1  ประเภท ทุน iPad        ประเภท ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท

ครั้งที่ 2  ประเภท ทุน iPad        ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท

ครั้งที่ 3  ประเภท ทุน iPad        ประเภท ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท

ครั้งที่ 4  ประเภท ทุน iPad        ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท

สมัครเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน "งานสันตพลนิทรรศ 2566"

วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี
จัดโครงการสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ม.ปลาย /อาชีวศึกษาที่สนใจเข้าร่วม สามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันได้ที่ http://santapolexpo2023.stu.ac.th/
ทีมที่ชนะเลิศการประกวด
/การแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เช่นเดียวกัน

วันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท
สามารถลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 - วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม  2566
โดยนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนในช่วงวันที่วิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษา รหัส 63-65 ระดับ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาภาษาไทย
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์
                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
                                                                         สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
                                                        สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   ระดับปริญญาโท

เข้าระบบลงทะเบียนเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2566 รอบที่สอง

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่สอง)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และตรวจสอบรายละเอียดการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
พร้อมทั้งศึกษาข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 article

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครระหว่างวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครผู้สนใจเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี การตลาดดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน  
   สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย

สามารถดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ STU Service Center อาคาร  The Bliss วิทยาลัยสันตพล 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการรายงานตัวได้
 

หน้า 1/23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th