ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552กำหนดการ งานราตรีน้ำเงินทอง

     วิทยาลัยสันตพล ได้กำหนดให้มีงานราตรีน้ำเงินทอง
ในวันศุกร์ที่  21  พฤศจิกายน  2551
ณ  โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล  จังหวัดอุดรธานี  ห้องแกรนด์บอลรูม 3 
     ขอเชิญศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  และบัณฑิตรุ่นที่  9  เข้าร่วมงานราตรีน้ำเงินทอง
สำหรับบัณฑิตรุ่นที่ 9 สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ซื้อบัตรได้ที่อาจารย์ประจำคณะ/สาขา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0  4232  3464  ต่อ 101

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 230 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (โครงการความร่วมมือการบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจสปป.ลาว และวิทยาลัยสันตพล) ณ สปป.ลาว วันที่ 11  กันยายน 2551 โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สมเพ็ด รัตนสิม อธิการบดีวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) นายธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี วิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย) ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา และ
นายวรพล คล่องเชิงศร รองอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล

ขอแสดงความยินดีกับดร.เจริญชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ดร.เจริญชัย  พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา/หัวหน้าสำนักวิจัย วิทยาลัยสันตพล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 16/2551  ลงวันที่  6  สิงหาคม 2551  จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2550 รับใบรับรองสิทธิ (ใบประกอบวิชาชีพครู)

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจำปีการศึกษา 2550 ขอรับใบรับรองสิทธิ (ใบประกอบวิชาชีพครู) จากคุรุสภา

ได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยสันตพล ตั้งแต่วันที่  14  กันยายน  2551 

บริการรับข้อมูลข่าวสารวิทยาลัยสันตพล (สำหรับผู้ใช้เครือข่าย AIS) article

วิทยาลัยสันตพลเปิดให้บริการรับข่าวสารจากสถาบันผ่านมือถือฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เฉพาะนักศึกษา วิทยาลัยสันตพล ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS GSM และ

AIS One-2-Call  สนใจสมัครได้ที่นี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก S.P.C.R. ประจำปีการศึกษา 2551 และวิธีปฏิบัติการสมัครสมาชิกฯ S.P.C.R.

วิทยาลัยสันตพล ประกาศรายชื่อสมาชิก S.P.C.R. ที่แนะนำนักศึกษามาศึกษาต่อวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 1)  ให้สมาชิก S.P.C.R. ติดต่อรับค่าตอบแทนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551

กำหนดการ โครงการสันตพลเยี่ยมบ้านพักคนชรา ประจำปีการศึกษา 2551

ชมรมศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล กำหนดจัดให้มีโครงการสันตพลเยี่ยมบ้านพักคนชรา ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล

กำหนดการ พิธีมอบทุนการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีการศึกษา 2551

วิทยาลัยสันตพล กำหนดจัดให้มี พิธีมอบทุนการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551

กำหนดการ โครงการ การประกวดน้ำเงินทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2551

ชมรมศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล กำหนดจัดให้มีโครงการ การประกวดน้ำเงินทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชมรมศิลปวัฒนธรรม

กำหนดการ ประกวดดาว-เดือน-ดาวกระจ่างฟ้า

วิทยาลัยสันตพล จัดให้มีการประกวดดาวเดือน วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2551 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และบุคลิคภาพที่ดี เป็นตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสันตพล

หน้า 18/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th