ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านการพิจารณา

อนุมัติรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่ 

ประเภททุนเรียนฟรี 10,000 บาท    ประเภททุนโน้ตบุ๊ค      

ประเภททุน iPad mini  

ประกาศเพิ่มเติม (รอบสอง) ประเภททุน iPad mini   

ประเภททุนเรียนฟรี 10,000 บาท   หากมีข้อสงสัยสามารถ

ติดต่อ STU Service Center หรือสอบถามผ่าน Line :

@santapol_connect

งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561

งานสันตพลนิทรรศ'2561 งานแสดงผลงานทางวิชาการจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ

ในระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท รวมถึงการแข่งขันทางวิชาการ และ

การประกวดศิลปและวัฒนธรรมมากมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทุกคนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดต่างๆ

สามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

ติดต่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                  ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพครูได้ที่ STU  Service Center ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบคัดเลือก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ได้ที่นี่ และให้มารายงานตัวตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาสอบสัมภาษณ์ที่นี่ และข้อปฏิบัติในการสอบฯ ที่นี่

ประกาศสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู article

รายละเอียดและกำหนดการการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติการสอน และผู้ไม่ปฏิบัติการสอน  ซึ่งได้รับการรับรองจากคุรุสภา เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

ขยายเวลา : สมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 article

วิทยาลัยสันตพล ขยายเวลาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2561 สำหรับผู้ที่วางแผนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา คุรุสภารับรองหลักสูตรจบแล้วสามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือ ผู้บริหารการศึกษาได้

โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 article

โฆษณาวิทยาลัยสันตพล 2561 คลิ๊กที่นี่

ใครสนใจสาย...ไหน ไปดูกัน สายจิ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล สายเพลิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิต (จบ ปวส. เรียนต่อเนื่อง 2 ปี) สายชิล คณะนิติศาสตร์ เรียน 3 ปีจบ สายมง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา ประเภท"ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร" ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่นี่

ประกาศสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คลิ๊กที่นี่

หน้า 9/23
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th