ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564article

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript 

ตามกำหนดการดังนี้

ระดับปริญญาตรี : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท

: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU Serive Center หรือ

แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่

ตารางสอบปลายภาคและ Link เข้าสอบออนไลน์ 1/2564 article

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคทฤษฎี ระหว่าง

วันที่9-17 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ

ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เป็นต้นไป

ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

ก่อนทำการสอบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์

  และรับ link เข้าสอบปลายภาค 

- ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

 

การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2564 article

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัส 60-64 ที่ขอกู้ยืม กยศ.

กรอ.ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ตรวจสอบ

จำนวนเงินกู้ยืมกับ กยศ. และบันทึกข้อมูลใน กยศ connect

ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2564

โดยนักศึกษาสามารถศึกษา ขั้นตอนและจองเซ็นต์แบบยืนยันฯ

และวิธีการตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลฯ ได้จาก 

VDO วิธีการกรอกวงเงินกู้ยืม กยศ.  

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564article

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบ

รายชื่อ วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา

2564 วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

ได้ ที่นี่

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/2563article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

 สามารถตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบปลายภาค

(Final Exam)  ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ได้ตั้งแต่

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่

หน้า 1/18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th