ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564article

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำภาคเรียน

ที่ 2/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่

30 เมษายน 2565  เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU

Serive Center หรือ แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทาง

ไปรษณีย์ ได้ที่นี่

การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2565 article

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัส 60-64 ที่ขอกู้ยืม กยศ.

กรอ.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ตรวจสอบ

จำนวนเงินกู้ยืมกับ กยศ. และบันทึกข้อมูลใน กยศ connect

ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565

โดยนักศึกษาสามารถศึกษา ขั้นตอนและจองเซ็นต์แบบยืนยันฯ

และวิธีการตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลฯ ได้จาก 

VDO วิธีการกรอกวงเงินกู้ยืม กยศ.  

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบกลางภาคเรียนฤดูร้อน/2564article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบและ

ที่นั่งสอบกลางภาค (Midterm Exam) ภาคเรียนฤดูร้อน/2564

ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564article

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบ

รายชื่อ วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา

2564 วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ได้ ที่นี่

ตารางสอบปลายภาคและ Link เข้าสอบออนไลน์ 1/2564 article

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคทฤษฎี ระหว่าง

วันที่9-17 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ

ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เป็นต้นไป

ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

ก่อนทำการสอบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์

  และรับ link เข้าสอบปลายภาค 

- ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

 

หน้า 1/18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th