ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคเรียน 1/2565article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท
สามารถตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบปลายภาค(Final Exam)
ภาคเรียน 1/2565 ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบ

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565article

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบรายชื่อ 
วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา
2565 วันเสาร์ที่
10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
ได้ 
ที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. 2565 article

นักศึกษา รหัส 64-65 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมจาก กยศ.
ปีการศึกษา 2565 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืม
และกำหนดการเซ็นต์สัญญาและแบบยืนยันฯ ได้ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1    
ประกาศรายชื่อรอบที่ 2 

ขั้นตอนการจองวัน/เวลาและเซ็นต์สัญญาฯ   

รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2564article

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำภาคเรียน
ฤดูร้อน/2564 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 
30 กรกฎาคม 2565  เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU
Serive Center หรือ
แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่

ปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท
หน้า 1/19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th