ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introแจ้งผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  กรณีที่สอบไม่ผ่านแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 - วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี ได้

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article

กำหนด การรับ Transcript  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2555 (ระดับปริญญาตรี) สามารถมารับตั้งแต่ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ปฎิทินการศึกษา ป.ตรี 2556 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เช่น วันลงทะเบียนเรียน  วันลด-เพิ่มวิชา  วันสอบกลางภาค ปลายภาค   วันประกาศผล     การสอบ เป็นต้น

ประกาศ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาระดับปริญญาต รีสามารถตรวจสอบ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555  คลิกดูรายละเอียด

1. ประกาศ วันเวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้

2. ายชื่อนักศึกษา และรายวิชาที่ทดสอบความรู้

หน้า 12/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th