ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

กำหนดการการรับ Transcript สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 article

กำหนด การรับ Transcript ฉบับเป็นทางการ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ระดับปริญญาตรี) สามารถมารับตั้งแต่ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
 

ตารางเรียนประจำภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สามารถตรวจสอบรายวิชา ห้องเรียน วัน/เวลาเรียน และวัน/เวลาสอบ ได้ดังรายละเอียดนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2555 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส ' 52-55  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน/2555 วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2556 (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

กำหนดการการรับ Transcript สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 article

กำหนด การรับ Transcript (ใบแสดงผลทางการศึกษา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ห้มารับตั้งแต่ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

หน้า 13/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th