ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introตรวจสอบผังสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2555 article

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผังสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค  ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคเรียนที่  1/2555  ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

กำหนดการวัดชุดครุย article

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2555 เพื่อเข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตร
ในปี  2555  รับบริการวัดตัวตัดชุดครุย ทุกวัน (พุธ - อาทิตย์) ตั้งแต่ 16 - 31 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้อง STU SERVICE อาคาร The Bliss  ราคาค่าตัดชุดครุยพร้อมเครื่องหมาย 1,000 บาทต่อชุด

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) article

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติจบการศึกษาจากสภาวิทยาลัยในภาคเรียนที่  3 
ปีการศึกษา  2554  สามารถติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่  29  กรกฎาคม  2555  เป็นต้นไป

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเพิ่มเติม) article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและห้องเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  (เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเพิ่มเติม) ดังรายละเอียดนี้

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สามารถตรวจสอบรายวิชา ห้องเรียน วัน/เวลาเรียน และวัน/เวลาสอบ ได้ดังรายละเอียดนี้

 

 

หน้า 14/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th