ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศการสอบพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ใน วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระหว่างวันพุธที่ 7 กันยายน -  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ STU Service Center

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนที่ 1-3

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนที่ 1-3 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่โดย ห้องที่ 1 = ห้องบรรยาย 124   ห้องที่ 2 = ห้องบรรยาย125 และห้องที่ 3 = ห้องบรรยาย 126 อาคารวิทยาลัยสันตพล ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ได้แจกให้แล้วในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

แจ้งผลสอบการวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 article

แจ้งผลสอบการวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ

ปฏิทินการศึกษา2559ป.บัณฑิต
หน้า 6/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th