ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล


โครงการการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา MBA ณ ห้องประชุม วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC) สปป.ลาวarticle

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฉบับนักบริหาร โดยว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย   พรไพรเพชร กราบอาราธนา พระอาจารย์อธิปไตย ไมตรีจิต วัดหาดหลวงเหนือ สปป.ลาว เป็นองค์บรรยายธรรม  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 98 คน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556  ณ  ห้องประชุม วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC)สปป.ลาว

ประชุมเสวนาวิชาการ“ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)”article

โครงการความร่วมมือบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี (ประเทศไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)” ณ ห้อง 231 วิทยาลัยสันตพล ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

MBA. รุ่น 7 สปป.ลาว เข้าร่วมงาน"สันตพลนิทรรศ ตอน ASEAN IN LOVE"article

โครงการความร่วมมือบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี (ประเทศไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เข้าร่วมการจัดงานสันตพลนิทรรศ ตอน Asean In Love ณ ลานศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

สัมมนา“ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจร(อุดรธานี)”article

วิทยาลัยสันตพล มอบหมาย ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร เข้าร่วมสัมมนาการใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจร(อุดรธานี) ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องบ้านผือ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์

วิทยากรพิเศษให้กับศูนย์ฝึกอบรม TACDO สปป.ลาวarticle

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2556 ศูนย์ฝึกอบรมแท็คโด สปป.ลาว ได้ขอความร่วมมือมายังวิทยาลัยสันตพล เพื่อขอ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย  พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรการแก้ไขและข้อขัดแย้งในการทำงาน ระดับ ผู้บริหาร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมการค้า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th