ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล


สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาarticle

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  โดย อาจารย์วิทยาลัยสันตพล จำนวน 5 คน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา   สำหรับโครงการบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก ดร. เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือบริการทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC) สปป.ลาว   และ  วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย 
ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนของ สกอ. ดังกล่าว

โครงการทัศนศึกษาดูงานเวียงจันทร์-กรุงเทพฯ-ระยอง ปี 2555article

โครงการความร่วมมือบริการวิชาการระหว่าง วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว และวิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานเวียงจันทร์-กรุงเทพฯ-ระยอง ขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 โดยมี ดร.บุญเทือง มูลาศรี  ว่าที่ร้อยเอกดร.เจิญชัย พรไพรเพชร  อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงาน พร้อมด้วยนักศึกษา MBA สปป.ลาว รุ่น 5 ร่วมเดินทางในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษา MBA รุ่น 5 ที่มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal)article

โครงการบัณฑิตศึกษาขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาปริญญาโท MBA รุ่น 5 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal) ในระหว่างวันที่  14-15 กรกฎาคม 2555 ในกลุ่มสาขาวิชาการเงิน และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ  ดังรายละเอียดนี้

ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท MBA รุ่น 4article

ดร.สมเพ็ด  รัตนสิม  อธิการบดีวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว และว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสันตพล ได้รับเชิญขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA รุ่น 4)

 

ประชุมสัมมนา FTA กับอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ AEC และตลาดโลกarticle

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ร่วมกับอาจารย์กิตติพล  สระบัว และอาจารย์ภานุมาศ พุฒแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง FTA อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ AEC และตลาดโลก จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

หน้า 3/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th