ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รวมภาพกิจกรรม STU > การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการความร่วมมือการบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับ วิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้ร่วมมือจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
                นักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการ รุ่น 2 ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการจัดการ หัวข้อ ทิศทางใหม่ของธุรกิจลาว ก้าวสู่การค้าสากล” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือลาว-ญี่ปุ่น นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว   โดย ท่านลิตู่ บิวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานพิธี และท่านกฤษณา เวียงชัย ประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาดังกล่าว
 
                นักศึกษากลุ่มวิชาการเงิน รุ่น 2 ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการเงิน หัวข้อ ตลาดหุ้นสีสันใหม่ ในการลงทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของ สปป.ลาว” ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว โดย ดร.สมเพ็ด รัตนะสิม อธิการบดี วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ เป็น ประธานพิธีร่วมกับ อ.วรพล คล่องเชิงศร และ อ.เกรียงศักดิ์       โชติจรุงเกียรติ ตัวแทนจากวิทยาลัยสันตพล(ประเทศไทย) และ ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ และดร.ยิ่งเกียรติ ผู้เจริญวิบูลย์ เป็นวิทยากรการประชุม พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติหลายท่านให้เกียรติมาร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th