ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รวมภาพกิจกรรม STU > โครงการวิทยาลัยสันตพลดูงานจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554

โครงการวิทยาลัยสันตพลดูงานจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554

         ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมดูงานขึ้น  ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน-ปลอดสารพิษ ของทางสวนสุชาดา  จากนั้นคณะเดินทางได้ออกเดินทางเพื่อไปยังจังหวัดปราจีนบุรี มุ่งหน้าสู่ BJC Celloxเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษชำระ Cellox  และเดินทางไปพักผ่อนที่ระยองรีสอร์ท  วันรุ่งขึ้นทางคณะเดินทางได้ออกเดินทางจากหาดแสงจันทร์จังหวัดระยอง มุ่งหน้าสู่ Dream World โดยระหว่างทางได้มีการแวะซื้อของฝาก


Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th