ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล เป็นวิทยากรบรรยาย

More...

งานกีฬาภายในวิทยาลัยสันตพลระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สนุก ประทับใจ ภูมิใจ รักกันเหนี่ยวแน่น

More...

โครงการ Safety on the way for the King ครั้งที่ 6 แจกหมวกกันน็อคฟรี จำนวน 870 ใบ  แก่ประชาชนและนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

More...

นักศึกษา รหัส 55-57 สามารถตรวจสอบกำหนดการ การดำเนินงาน กองทุนเงินกู้ยืม กยศ. ปี 2558

More...นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูห้องสอบ/ที่นั่งสอบ ปลายภาค (Final Exam) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่  วันที่เสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

More...

กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้ โดยนักศึกษา สามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 เท่านั้น วันและเวลาฯ ทางงานทะเบียนฯจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

More...

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา พร้อมรายชื่อ ที่จะเข้าสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้

1. รายวิชาสอบวัดความรู้

2. รายชื่อสอบวัดความรู้ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th