ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2560 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2560ปบัณฑิต
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงานผู้สำเร็จการศึกษา
bulletเว็บสมัครงาน www.jobthai.com


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์


dot

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ ร.9

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  ชมวีดิโอข่าวคลิ๊กที่นี่ ขอบคุณ : ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3

More...

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี บรรยายให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในเรื่อง การทำงานของคนรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ในแนว Gen Z, สมรรถนะของบัณฑิตในยุค 4.0, ความภูมิใจหรือการมีคุณค่าในตัวเองจากการทำงาน, การพัฒนาศักยภาพตนเองในที่ทำงาน, หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในสังคม

และ การบรรยาย เกี่ยวกับ "บทบาทในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ" โดย อาจารย์อดุลย์  ทองแกมหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยสันตพล

More...

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ "ติดปีกความคิด พิชิตธุรกิจ 4.0" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉกาจ ชลยุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้าน social media และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด จาก บริษัท Phoinkas Agency และคอมลัมนิสต์จากเว็บไซต์ด้านการตลาด marketing Oops! มาเป็นวิทยากรบรรยาย

More...

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2559

More...

สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "มีพลัง มีความพอดี มีความเพียร" ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

More...

วิทยาลัยสันตพลเกี่ยวข้าวเป็นรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ งานจิตรกรรม 2 มิติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #เทิดทูนศาสตร์พระราชา วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่แปลงนาสาธิตข้าวไรซ์เบอรรี่ วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรม " เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " ภายใต้โครงการวิจัย " การส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ ด้วยวิธีผสมผสาน ในเขตรอย ต่อจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร " ซึ่งเริ่มต้นดำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แปลงนาสาธิต ตั้งแต่วันที 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา , บำรุงดูแลรักษาด้วยวิธีการอินทรีย์ กระทั่งข้าวออกรวงสวยงาม โตเต็มที่ ครบ 106 วัน ในวันนี้

More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำเนินการตามประกาศ ฉบับที่ 9/2560 หากมีข้อสงสัย สอบถาม อ.สารัชต์ วิเศษหลง โทร. 081-369-8315 ในวันและเวลาทำการ

More...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

More...

วิทยาลัยฯ กำหนดสอบพิเศษประจำภาคฤดูร้อน/2559 ในวันเสาร์ที่ 17- วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และระดับปริญญาโท สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน/เวลา และที่นั่งสอบพิเศษ  ได้ที่นี่

More...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2560icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 3-11 มิถุนายน 2560 เท่านั้น (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

More...

 

กําหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา สําหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า/รายใหม่ (รหัส 56-59)

ประจําปีการศึกษา 2560

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th