ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2557
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

วิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2556 (ประเภทรางวัลชมเชย) จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งวิทยาลัยสันตพลได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2

More...

1ุ6 พ.ย. 57 วิทยาลัยสันตพล จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 - 2557 โดยมี พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยคนแรกที่เกิดภายใต้พระบรมโพธิสมภารในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธี

More...

 วันที่ 8 พ.ย. 57  วิทยาลัยสันตพลได้จัดงาน สันตพลนิทรรศ ประจำปรีการศึกษา 2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนายนพวัชร สิงศักดิ์ดา  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานวิขาการ พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

More...

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ที่ ลาน กิจกรรม ซอย 5 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์  มีสาวสวย หนุ่มหล่อ และ สาวหล่อ หนุ่มสวย ร่วมประกวดจำนวนมาก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเชียร์..ขอขอบคุณภาพกิจกรรมสวยๆ จาก ชมรมอุดรโฟโต้คลับ

หน้าแรก ll หน้าสอง

More...

วิทยาลัยสันตพล โดยผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ที่ลานศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน

More...

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ให้ติดต่อขอจองวัน/เวลา ยื่นระบบ e-studentloan ที่ห้อง STU service center ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 สิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 เท่านั้น หากไม่มาจองวัน/เวลา ถือว่าท่านสละสิทธิ์

More...นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูห้องสอบ/ที่นั่งสอบ กลางภาค (Midterm Exam) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่  วันที่เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

More...

กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้ โดยนักศึกษา สามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 เท่านั้น วันและเวลาฯ ทางงานทะเบียนฯจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

More...

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา พร้อมรายชื่อ ที่จะเข้าสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้

1. รายวิชาสอบวัดความรู้

2. รายชื่อสอบวัดความรู้ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th