ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

ชมภาพผู้เข้าประกวดดาว-เดือน ดาว-เดือนกระจ่างฟ้า วิทยาลัยสันตพล 2558 และร่วมโหวตผ่าน Fanpage "SantapolCollege"      ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2558

More...

ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สนุกสนาน สร้างสรรค์ สามัคคี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

More...

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหม่รับฟังระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ และลงทะเบียนเรียน 1/2558

More...

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ dtn Business Plan Awards 2015 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

More...

นักศึกษา รหัส 55 – 58 ที่ส่งเอกสาร กยศ. 101-1 ครบถ้วน สำหรับผู้กู้ยืม ประเภทรายเก่า และ รายใหม่ ตามรายชื่อที่ปรกกฎด้านล่างนี้ มารายงานตัว ตามกำหนดการกู้ยืม

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.
2.
รายชื่อ รายเก่า 58 ประกาศ รอบ 2-1
3.
รายชื่อ รายใหม่  58 ประกาศ รอบ 2-1

More...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

More...

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ในเวลาและสถานที่ที่ระบุในประกาศ

More...

ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

More...

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผังสอบปลายภาค 2/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบกลางภาค 1/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th