ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletมคอ.3 / คู่มือฝึกงานฯ
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
bulletHotline ผู้บริหาร
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2560 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2560 ป.บัณฑิต
bulletSantapol Calendar 2018
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงานผู้สำเร็จการศึกษา
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับวิทยาลัยสันตพล

                                                                                                                                                                                                                                            

dot
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล บรรยายในหัวข้อ "บัณฑิตยุคใหม่กับการเป็นผู้ประกอบการ (Startup 4.0) การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การพัฒนาศักยภาพตนเองในที่ทำงาน การสร้างความสำเร็จจากความสุขในการทำงาน หลักคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตในสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ บรรยายเรื่อง "การลงทุนในหลักทรัพย์" ชมภาพ  ชมวีดิโอข่าว


Sportday & Sportnight 2017

งานกีฬาวิทยาลัยสันตพล ที่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีของทุกคณะ/สาขาวิชา สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ พร้อมความบันเทิงจากการร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ลุ้นรับของรางวัลและเงินรางวัลมากมาย ชมภาพ  ชมวีดิโอข่าว


โครงการ Safety on the way for the King ครั้งที่ 9

กิจกรรมแจกหมวกกันน็อกฟรีแก่พี่น้องชาวอุดรธานี และนักเรียน                ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งวิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) และผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมนี้ร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ชมภาพ  ชมวีดิโอ

More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สอบผ่านข้อเขียน) หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561icon

ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้สอบข้อเขียนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้  และผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัวก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที ณ ห้อง 241 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศฯ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกฯ โดยเคร่งครัด


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และห้องสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.Ed. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาสอบสัมภาษณ์ที่นี่ และข้อปฏิบัติในการสอบฯ ที่นี่

More »

ประกาศห้องสอบ/ที่นั่งสอบปลายภาคฤดูร้อน/2560 ระดับปริญญาตรีicon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบปลายภาคฤดูร้อน/2560 ระดับปริญญาตรี ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่


กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561เป็นต้นไป และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ 29 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560icon

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกำหนดวันสอบคือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18  มีนาคม  2561 นี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับอนุมัติให้สอบพิเศษรวมทั้ง วัน/เวลาสอบ และห้องสอบ

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th