ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2556 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2556
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยจากโครงการ  KU Economic and Business plan competition#1 “
การประกวดแผนธุรกิจสู่สังคมที่ยั่งยืน”(Business Plan toward Sustainable Society) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

More...

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมการประชุมและนำผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Business and Economy 2014)   จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

More...

วิทยาลัยสันตพลได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557 เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 โดยมีนายจักริน นันทโพธิเดช รองอธิการบดี ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์..มีนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลและนักศึกษา MBA จาก สปป.ลาว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

More...

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2557 วิทยาลัยสันตพลได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (Safety on the way for the king season 5)  โดยมีคณะผู้บริหาร นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล และนักศึกษา MBA จาก สปป.ลาว ไปรณรงค์ตามจุดต่างๆ 5 จุด ได้แก่ ตลาดหนองบัว ตลาดบ้านห้วย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ถนนคนเดินและศูนย์การค้า UD TOWN เพื่อแจกคูปองสำหรับรับหมวกกันน๊อคที่วิทยาลัยสันตพล และกิจกรรมการแสดงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย


 

More...

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 วิทยาสันตพล โดยนางกรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยลัยสันตพล ร่วมงานงานเปิดไฟต้นคริสต์มาส “บางกอก แอร์เวย์ส พรีเซ้นส์ เมอรี่ โก ราวนด์ คริสต์มาส ทรีไลท์ อัพแอท ยูดี ทาวน์” มีนายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน งานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่มีฐานเป็นม้าหมุนครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายธนกร วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด และคุณอาริญา ปราสาททองโอสถ รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมทั้งดารานักแสดงร่วมงาน

More...

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายเก่า-รายใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้นักศึกษามาจองวัน/เวลา ยื่นระบบ e-studentloan ได้ที่ห้อง STU service center ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 และวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ ประกาศด่วน

More...

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตอน “เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ” โดยคุณอมรรัตน์  บรรยงก์สินธุ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 243 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล  ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมรับฟังอบรม ได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล โทรศัพท์ 042 – 323464 ต่อ 223 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

More...

“ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ “อบรมด้านภาษีอากร”ในหัวข้อ
1. กฎหมายภาษีอากร และอัตราภาษีใหม่ ปี 2557 โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี
2. การหลีกเลี่ยงภาษี การหลบหลีกภาษีและบทลงโทษ โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี
3. คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบัญชี โดยอาจารย์รติพร  มีชัย อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล
ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 241 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล  โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ได้ที่ คณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล โทรศัพท์ 042 – 323464 ต่อ 225 หรือผู้ประสานงาน อาจารย์ชลลดา  เหมะธุลิน  086 -2292423 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม)”
(คลิกดูกำหนดการ..)
 

More...

ขอเชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีเครือข่ายและการออกแบบระบบเครือข่าย” ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเรียน 2211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในเวลา 08.30 – 11.00 น โดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

More...

กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านและนักศึกษาที่ขาดสอบแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาสอบแก้ตัววันสุดท้านในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 เมษายน 2557 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน/เวลาสอบ ที่นี่  ประกาศวัน/เวลา ทดสอบความรู้รอบ 3

More...

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษ สามารถเข้าสอบได้ในวันที่ 19,20 เมษายน 2557 สามารถตรวจสอบรายละเอียด ได้ดังนี้

1. ประกาศสอบพิเศษ

2. สอบปลายภาค วันที่ 19 เมษายน 2557

3. สอบปลายภาค วันที่ 20 เมษายน 2557

4. สอบปลายภาค (ต่อ)

5. หมายเหตุ

More...

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน/2556 วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2557 (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th