ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2559 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2559
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงานผู้สำเร็จการศึกษา
bulletเว็บสมัครงาน www.jobthai.com


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์


dot

กีฬาน้องใหม่วิทยาลัยสันตพล 2559 : STU Freshy Games 2016 กิจกรรมสร้างความมิตรภาพและความสามัคคีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี

More...

วิทยาลัยสันตพลปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในแปลงนาสาธิต โครงการ STU Riceberry Glory the King เพื่อทำวิจัยข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับชุมชน           ชาวบ้านค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

More...

ภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559 : STU Freshy Contest 2016 Dream V (5) : Start up Victory

More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ.ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559 และรายงานตัวในระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2559 ที่ห้อง STU Service Center

More...

ป.บัณฑิต รุ่น 17 รับใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สามารถรับใบประกอบวิชาชีพครู ได้ที่วิทยาลัยสันตพล ตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

More...

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

More...

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2559icon

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระหว่างวันพุธที่ 7 กันยายน -  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ STU Service Center

More...

ประกาศห้องสอบ/ที่นั่งสอบกลางภาค 1/2559 ระดับปริญญาตรีicon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th