ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา2559 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2559 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงานผู้สำเร็จการศึกษา
bulletเว็บสมัครงาน www.jobthai.com


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์


dot

  สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "มีพลัง มีความพอดี มีความเพียร" ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

More...

วิทยาลัยสันตพลเกี่ยวข้าวเป็นรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ งานจิตรกรรม 2 มิติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #เทิดทูนศาสตร์พระราชา วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่แปลงนาสาธิตข้าวไรซ์เบอรรี่ วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรม " เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " ภายใต้โครงการวิจัย " การส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ ด้วยวิธีผสมผสาน ในเขตรอย ต่อจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร " ซึ่งเริ่มต้นดำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แปลงนาสาธิต ตั้งแต่วันที 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา , บำรุงดูแลรักษาด้วยวิธีการอินทรีย์ กระทั่งข้าวออกรวงสวยงาม โตเต็มที่ ครบ 106 วัน ในวันนี้

More...

ภาพงานการประกวด-การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาการต่างๆ ในงานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2559

More...

วิทยาลัยสันตพล จัด งาน "สันตพล จินตนาการสู่การวิจัย" การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

More...

ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดย ท่านพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

More...

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล จัดบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอบคุณกองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ อบต.ใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับ

More...

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์วิทยาลัยสันตพล ร่วมแสดงความยินกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว

More...

ภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559 : STU Freshy Contest 2016 Dream V (5) : Start up Victory

More...

รายละเอียดการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ 082 840 1555 , 089 842 2366

More...

วีดิทัศน์และคู่มือการฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษ 2558-2559 บัณฑิตสามารถศึกษาวิธีการต่างๆ ได้จากวีดิทัศน์และคู่มือนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและสวยงาม

More...

ประกาศห้องสอบ/ที่นั่งสอบปลายภาค 2/2559 ระดับปริญญาตรีicon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่

More...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2559icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน/2559 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

More...

 

กําหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา สําหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า/รายใหม่ (รหัส 56-59)

ประจําปีการศึกษา 2560

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th