ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2557
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ที่ ลาน กิจกรรม ซอย 5 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์  มีสาวสวย หนุ่มหล่อ และ สาวหล่อ หนุ่มสวย ร่วมประกวดจำนวนมาก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเชียร์..ขอขอบคุณภาพกิจกรรมสวยๆ จาก ชมรมอุดรโฟโต้คลับ

หน้าแรก ll หน้าสอง

More...

วิทยาลัยสันตพล โดยผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ที่ลานศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน

More...

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2” บ้านหัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมลายขิดตำบลหนองอ้อ
 

More...

วิทยาลัยสันตพล โดยคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาการตลาด ได้ดำเนินโครงการ“เผยแพร่วัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คุณความดีของคนอีสาน” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ณ ชุมชน วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามพันธกิจของวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสาน และให้นักศึกษาเป็นตัวแทนเผยแพร่คุณความดี โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เป็นคนดีและดำรงคุณธรรมตามประเพณีอีสานทั้ง 12 เดือน ได้อย่างต่อเนื่อง

More...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการให้ความรู้กับชุมชน ในหัวข้อ  แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของที่ระลึก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

More...

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ให้ติดต่อขอจองวัน/เวลา ยื่นระบบ e-studentloan ที่ห้อง STU service center ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 สิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 เท่านั้น หากไม่มาจองวัน/เวลา ถือว่าท่านสละสิทธิ์

More...กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูห้องสอบ/ที่นั่งสอบ ปลายภาค (Final Exam) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่  วันที่เสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา พร้อมรายชื่อ ที่จะเข้าสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้

1. รายวิชาสอบวัดความรู้

2. รายชื่อสอบวัดความรู้ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557

More...

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ในวันที่ 13-14 กันยายน 2557 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th