ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2559
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงานผู้สำเร็จการศึกษา
bulletเว็บสมัครงาน www.jobthai.com


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
More...

งานปล่อยของ 5 เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกคณะและสาขาวิชาของวิทยาลัยสันตพล พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษามากมาย

More...

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล บรรยายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

More...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้บริหารการศึกษาในอนาคต รวมทั้งมีศิษย์เก่า และรุ่นพี่มาคอยต้อนรับน้องใหม่ในวันปฐมนิเทศอีกด้วย

More...

กยศ.และ กรอ. ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2559 ให้ติดต่อขอรับ และส่ง "แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ. 101-1)" ได้ที่ STU Service Center ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2559 หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษาอาจหมดสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

More...

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

More...

ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 และดำเนินการตามประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับที่ 7/2559

More...

ประกาศผลการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

More...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี 1/2559icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 28  พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559 (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

More...

ประกาศห้องสอบ/ที่นั่งสอบปลายภาคฤดูร้อน/2558 ป.ตรีicon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบปลายภาคฤดูร้อน/2558 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th