ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ dtn Business Plan Awards 2015 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

More...

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโล­ยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ 7th UCC Business Plan Awards 2557

More...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 17  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ได้รับเกียรติจากท่านศิริพร  กิจเกื้อกูล อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความก้าวหน้าในอาชีพทางการศึกษา" และท่าน ดร.จักรพรรดิ วะทา อดีตเลขาธิการคุรุสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง "จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา"

More...

ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (10 ทีมสุดท้าย) การประกวดแผนธุรกิจ dtn Business Plan Award 2015

More...

นักศึกษารหัส 55-57 ประเภทกู้ยืมรายเก่า รับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.101-1) พร้อมวัน/เวลา คีย์ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan

More...

วิทยาลัยสันตพล เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบ ได้ที่นี่

More...

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.

More...

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

More...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี 1/2558icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2558 (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูห้องสอบ/ที่นั่งสอบปลายภาค (Final Exam) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่  วันที่เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม  2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th