ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2560 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2560ปบัณฑิต
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560
dot
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online
dot
dot
bulletข้อมูลแหล่งงานผู้สำเร็จการศึกษา
bulletเว็บสมัครงาน www.jobthai.com


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์


dot

  ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ที่เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความอบอุ่นระหว่างพี่น้อง  ชมภาพคลิ๊กที่นี่   ชมวีดิโอข่าวคลิ๊กที่นี่

More...

พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ร่วมพิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์  ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชมภาพถ่ายคลิ๊กที่นี่   ชมวีดิโอข่าวคลิ๊กที่นี่

More...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 19 ปี

More...

วิทยาลัยสันตพลจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ

More...

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ ร.9

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยสันตพลเป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  ชมวีดิโอข่าวคลิ๊กที่นี่ ขอบคุณ : ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3

More...

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี บรรยายให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในเรื่อง การทำงานของคนรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ในแนว Gen Z, สมรรถนะของบัณฑิตในยุค 4.0, ความภูมิใจหรือการมีคุณค่าในตัวเองจากการทำงาน, การพัฒนาศักยภาพตนเองในที่ทำงาน, หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในสังคม

และ การบรรยาย เกี่ยวกับ "บทบาทในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ" โดย อาจารย์อดุลย์  ทองแกมหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยสันตพล

More...

วิทยาลัยสันตพล เปิดสมัครสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2560 สำหรับผู้ที่วางแผนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารการศึกษา  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำเนินการตามประกาศ ฉบับที่ 9/2560 หากมีข้อสงสัย สอบถาม อ.สารัชต์ วิเศษหลง โทร. 081-369-8315 ในวันและเวลาทำการ

More...

นักศึกษาที่ได้ยื่นคำร้องขอสอบพิเศษ (สอบกลางภาค) ประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 ซึ่งกำหนดวันสอบคือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 นี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน/เวลาสอบ และห้องสอบ ได้ที่นี่

More...

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559icon

ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

More...

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส'60 ที่มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา2560

นักศึกษารหัส '60 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรายใหม่ และรายเก่า ให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญากู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2560 นี้ ที่ STU Service Center ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. รอบที่ 2 และ กรอ. รอบที 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. รอบที่ 2 (ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่า) และ กรอ. รอบที่ 1  ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาจัดสรรวงเงินให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่นี่ แต่ติดต่อ STU Service Center ตั้งแต่วันที 20-23 กรกฎาคม 2560 หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่า ประจำปีการศึกษา2560

นักศึกษาที่ยื่นแบบ กยศ. 101-1 เพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ และดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศฯ  หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่มีรายชื่อติดต่อ STU Service Center ด่วน

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th