ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

ชมภาพผู้เข้าประกวดดาว-เดือน ดาว-เดือนกระจ่างฟ้า วิทยาลัยสันตพล 2558 และร่วมโหวตผ่าน Fanpage "SantapolCollege"      ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2558

More...

ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สนุกสนาน สร้างสรรค์ สามัคคี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

More...

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหม่รับฟังระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ และลงทะเบียนเรียน 1/2558

More...

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ dtn Business Plan Awards 2015 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

More...

นักศึกษา รหัส 55 – 58 ที่ส่งเอกสาร กยศ. 101-1 ครบถ้วน สำหรับผู้กู้ยืม ประเภทรายเก่า และ รายใหม่ ตามรายชื่อที่ปรกกฎด้านล่างนี้ มารายงานตัว ตามกำหนดการกู้ยืม

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.
2.
รายชื่อ รายเก่า 58 ประกาศ รอบ 2-1
3.
รายชื่อ รายใหม่  58 ประกาศ รอบ 2-1

More...

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้ - 24 ตุลาคม 2558 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวของวิทยาลัยสามารถขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาได้

More...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

More...

ประกาศห้องสอบ/ที่นั่งสอบปลายภาค 1/2558 ป.ตรีicon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบปลายภาค 1/2558 ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่

More...

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ใน วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน – วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศสอบพิเศษ สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th