ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2559
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์ งานปล่อยของ 5 เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกคณะและสาขาวิชาของวิทยาลัยสันตพล พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษามากมาย

More...

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล บรรยายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

More...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้บริหารการศึกษาในอนาคต รวมทั้งมีศิษย์เก่า และรุ่นพี่มาคอยต้อนรับน้องใหม่ในวันปฐมนิเทศอีกด้วย

More...

ชมภาพผู้เข้าประกวดดาว-เดือน ดาว-เดือนกระจ่างฟ้า วิทยาลัยสันตพล 2558 และร่วมโหวตผ่าน Fanpage "SantapolCollege"      ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2558

More...

กยศ.และ กรอ. ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2559 ให้ติดต่อขอรับ และส่ง "แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ. 101-1)" ได้ที่ STU Service Center ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2559 หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษาอาจหมดสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

More...

วิทยาลัยสันตพลประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น

More...

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

More...

วิทยาลัยสันตพล (ระดับ ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในปรการศึกษา 2559 ดูรายละอียดการสมัครได้ที่นี่

More...

ประกาศห้องสอบ/ที่นั่งสอบปลายภาคฤดูร้อน/2558 ป.ตรีicon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบผังสอบปลายภาคฤดูร้อน/2558 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่

More...

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ใน วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th