ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletDownload เอกสารบุคลากร
bulletDownload เอกสารนักศึกษา
bulletHotline ผู้บริหาร
bulletสมัครงาน
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
bulletวันหยุดประจำปีการศึกษา 2558
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
bulletแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการอุดมศึกษา
bulletห้องสมุด online


บัณฑิตศึกษา : MBA (สปป.ลาว)
โครงการความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์

ชมภาพผู้เข้าประกวดดาว-เดือน ดาว-เดือนกระจ่างฟ้า วิทยาลัยสันตพล 2558 และร่วมโหวตผ่าน Fanpage "SantapolCollege"      ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2558

More...

ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สนุกสนาน สร้างสรรค์ สามัคคี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

More...

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหม่รับฟังระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ และลงทะเบียนเรียน 1/2558

More...

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ dtn Business Plan Awards 2015 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

More...

นักศึกษารหัส 55-57 ประเภทกู้ยืมรายเก่า รับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.101-1) พร้อมวัน/เวลา คีย์ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan

More...

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ในเวลาและสถานที่ที่ระบุในประกาศ

More...

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ได้ที่นี่

More...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี 1/2558icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2558 (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูห้องสอบ/ที่นั่งสอบปลายภาค (Final Exam) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่  วันที่เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม  2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th