ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

รับสมัคร                                        พุธที่ 15 พฤษภาคม - อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก         พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์             อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือก                      พุธที่ 26 มิถุนายน 2567
รายงานตัว                                      พฤหัสบดีที่ 27 - อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเปิดเรียน       เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2567 รอบที่ 2

More...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567


คณะบริหารธุรกิจ
   สาขาวิชาการบัญชี การตลาดดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน  
   สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร (ระดับปริญญาตรี) 2567

More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567icon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้ตามประกาศด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์มิลินท์ ศิรินทร์กัญญา โทร. 093 323 6203

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
      ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร


More...

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคฤดูร้อน/2566icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบปลายภาคฤดูร้อน/2566 ได้
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบ                 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ

More...

รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566icon

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจำ2/2566
สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU Serive Center หรือ 
แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63-66 ที่มีความประสงค์กู้ยืม กยศ.ปีการศึกษา 2567 สามารถศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 1/2567 และ
กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองวันเซ็นต์แบบยืนยันการกู้ยืมกยศ. ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567
และ วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2567 ได้ที่นี่

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th