ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567icon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้ตามประกาศด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์มิลินท์ ศิรินทร์กัญญา โทร. 093 323 6203

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก M.Ed.67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
      ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร


More...

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 icon

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอัตลักษณ์และนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล

ระบบรายงานสารสนเทศโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)

ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)

คู่มือในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

 

More...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัคร                                        เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก         พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์              อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบคัดเลือก                       พฤหัสบดีที่  2 พฤษภาคม 2567
รายงานตัว                                      ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม - เสาร์ที่  11  พฤษภาคม 2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเปิดเรียน        เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567

สั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

More...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสันตพล ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ร่วมกับ สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนครราชสีมา และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soft Power Creates Better Futures” (The 5th Santapol Academic and Research National Conference “Soft Power Creates Better Futures” in 2023) ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยสันตพล ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง http://conference.stu.ac.th/index.php ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

แบ่งผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้

ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  การบัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีดิจิทัล
ศาสตร์ด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน, การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ศาสตร์ด้านการศึกษา  บริหารการศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, หลักสูตรและการสอน, การวิจัยทางการศึกษา, 
                                    เทคโนโลยีการศึกษา,
 การวัดผลทางการศึกษาและประเมินผล

More...

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63-66 ที่มีความประสงค์กู้ยืม กยศ.ปีการศึกษา 2567 สามารถศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 1/2567 และ
กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองวันเซ็นต์แบบยืนยันการกู้ยืมกยศ. ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567
และ วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2567 ได้ที่นี่

More...

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคเรียน 2/2566icon

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท สามารถตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ได้
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบ                 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ

More...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2566

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียนได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนตามวันที่วิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ระดับปริญญาตรี                      วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับปริญญาโท                     วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน/2566

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th