ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดแผนการตลาด
....ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนการตลาดโครงการ Scoopy i Marketing Plan Contest จัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด
    ตามที่ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท 35 ไลน์อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดโครงการเขียนแผนการตลาด โครงการ Scoopy i Marketing Plan Ccontest เพื่อนำความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักศึกษา เขียนเป็นแผนการตลาดในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในจังหวัดอุดรธานี นั้น
 
     ซึ่งตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและนำเสนอแผนการตลาดต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 26 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมจริงที่สถาบัน
 
     โดยนักศึกษาทีม สิบยกกำลังร้อย ทั้ง 7 คน ได้ช่วยกันระดมความคิดที่สร้างสรรในการจัดกิจกรรมพิเศษของรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ด้วยการจัดกิจกรรม Scoopy i Lover ขึ้นที่โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา
 
 
 

  

 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยสันตพล จัดงานได้โดนใจวัยโจ๋ของจังหวัดอุดรธานี ทำให้เป็นที่เข้าตาคณะกรรมการในการแข่งขัน จึงได้คว้ารางวัลชนะเลิศประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุดรธานี) จากการตัดสินจากคณะกรรมการของบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า (ประเทศไทย) ครั้งนี้

 

     

     
สมาชิกในทีม สิบยกกำลังร้อย ประกอบด้วย
 
1.    นาย วุฒิชัย               หัสดี                 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
2.    นางสาว อาภาพร       คำสาระภา         นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3.    นาย กฤษณา             ขุนหาญ             นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
4.    นางสาว อรญา          หล้าศักดิ์           นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
5.    นางสาว ดรุณี            ศิริเคน               นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
6.    นางสาว อภิวรรณ       เหล่าอัน             นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
7.    นางสาว สุทธิดา        ราชบัวน้อย         นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 
ที่ปรึกษา
อ.รุ่งศิริ              สระบัว
อ.กิตติพล          สระบัว
ดร.ไพรัช            วัฒนเรืองรอง
อ.นภาพร           วงค์ชาลี
 

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th