ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
สโมสรนักศึกษาปี 2553 ศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา มข.
     กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายสมนึก  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และคณะร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี โดยมีคณะอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ณ กองกิจการนักศึกษา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล  โดย นายทศพล  แจ่มวิจักษณ์ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายปิติภูมิ  ภูครองจิตร  ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th