ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7(The 7th National Conference on Business and Economy) article
หัวข้อข่าว การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7
(The 7th National Conference on Business and Economy)
อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมการประชุมและนำผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Business and Economy 2014)   จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

รายละเอียด
              ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Business and Economy 2014) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการวิจัยทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ และให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรับความรู้ แนวและประสบการณ์จากการดำเนินการวิจัยด้วยนั้น

              การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดพิธี   ในภาคเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ธุรกิจบริการกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Service sector : from good to great toward the global movement) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ คุณศุภวรรณ  ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, คุณณฤดี คริสธานินทร์ กรรมการบริหาร บริษัทยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, คุณดิษย์ไชย ขัตติโยทัยวงศ์ Senior House Manager โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีคุณทิชา สุทธิธรรม ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจรายการ “เจาะเกาะติด” ทางสถานีโทรทัศน์บกช่อง 7 และทางช่อง Media News Chanel เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งอาจารย์และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสันตพล คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด, การบัญชี, การจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

พิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อาจารย์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล เข้าฟังการเสวนาในภาคเช้า

การเสวนาในหัวข้อ ธุรกิจกับกระแสโลกาภิวัฒน์

           สำหรับภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังผลงานวิจัย พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ ในโอกาสนี้ทางอาจารย์กิตติพล สระบัว คณะวิจัยคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยทำการนำเสนอผลงานโครงการวิจัยเรื่อง “การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทอาหาร ในจังหวัดอุดรธานี (The Distribution Channel Management of One Tambon One Product Food Sector for the Entrepreneurs in Udonthani Province)”

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขา

อาจารย์กิตติพล สระบัว นำเสนอผลงานวิจัยในด้านการตลาดและการท่องเที่ยว
เรื่อง “การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทอาหาร ในจังหวัดอุดรธานี”
 

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th