ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
โครงการทัศนศึกษาเพิ่มทักษะความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553

         

      คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน “โครงการทัศนศึกษาเพิ่มทักษะความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2554 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงที่ได้พบเห็นในการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากองค์กรชั้นนำต่างๆ พร้อมนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้งานทางด้านสายงานบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี นั้น

   ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขามัลติมีเดียและเอนิเมชั่น ได้ดำเนินการเข้าบันทึกรายการ SME ตีแตก ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มการบันทึกรายการโดย คุณปัญญา นิรันกุล

เจ้าของธุรกิจ และ คณะกรรมการขาโหดประจำรายการ อ.ธันยวัชร์ (คนกลาง)

คุณ นกชนิตา เถาว์ชาลีย์ อดีตนางสาวไทย ดารารับเชิญ

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบผลิตภัณฑ์กับทางรายการ

จบการบันทึกรายการ ทางคณะนักศึกษาและอาจารย์มอบของที่ระลึกแก่ทางคุณปัญญาและคณะกรรมการทั้งสามท่าน

และในวันที่ 16 มีนาคม 2554 คณะนักศึกษาได้เดินทางไปยัง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตามรอยธุรกิจ SME ของ อ.หัวหิน ร้าน บ้านถั่วเย็นและเข้าชม เพลินวานตลาดย้อนยุคให้หวนคิดถึงอดีตอันสดใส

นักศึกษาสอบถามข้อมูลการทำธุรกิจจากเจ้าของกิจการ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th