ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดในชุมชนเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและความเข้าใจด้านการตลาดให้กับประชาชนในชุมชนที่มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงได้ริเริ่มโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ชอบความแปลกใหม่และโหยหาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนอีสาน ได้แก่ วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน การละเล่น รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบในลักษณะการต่อยอดจากรากฐานทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่า (Value) มากขึ้นพร้อมทั้งสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น ผลิตวัตถุดิบปลอดสารพิษ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ให้เป็น Green Tourism ในอนาคต นั้น
ซึ่งคณะนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชนขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยมีนายมงคล  มีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน และได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรัช วัฒนเรืองรอง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี

การสัมมนาครั้งนี้ มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน และมีการบรรยายใน 3 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่
1.ด้านการลงทุน และการหาแหล่งทุนเพื่อประกอบธุรกิจการเกษตร วิทยากรให้ความรู้โดยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาบ้านผือ

2.ด้านกระบวนการผลิต การทำเกษตรอินทรีย์ และประโยชน์ที่ได้จากการเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ วิทยากรให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ

3.ด้านการตลาดหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน” วิทยากรให้ความรู้โดย อาจารย์รุ่งศิริ สระบัว และ อาจารย์กิตติพล สระบัว อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล

ในระหว่างช่วงพักก่อนการบรรยาย ทางนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนุกสนาน พร้อมรับของรางวัลมากมาย โดยทางโครงการได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากบริษัท เอไอเอส จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

และหลังจบการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทางโครงการได้แจกกล้าไม้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้บ้านคำกลิ้ง จังหวัดอุดรธานี ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไป

ทั้งนี้ทางนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพลขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th