ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
โครงการพัฒนาศักยภาพ นักการตลาดรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) article
โครงการพัฒนาศักยภาพ นักการตลาดรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer)
           ตามที่ทางสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 12กุมภาพันธ์2555 ที่ผ่านมาโดยได้เชิญคุณธนินท์รัฐ  ภักดีภิญโญทวี
ผู้จัดการทั่วไป  ศุนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการก้าวสู่ AEC"
            โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและพัฒนาศิษย์เก่าเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยทั้งนี้มีนักศึกษา
ที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมฟังการบรรยายที่ห้องประชุม 244 ทั้งสิน 50 คน

 
กิจกรรมวิทยาลัยสันตพล

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธี "กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่" 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันสถาปนาวิทยาลัยสันตพล ครบ 24 ปี
การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2565
ภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564
วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"
วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th