ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี บรรยายให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในเรื่อง การทำงานของคนรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ในแนว Gen Z, สมรรถนะของบัณฑิตในยุค 4.0, ความภูมิใจหรือการมีคุณค่าในตัวเองจากการทำงาน, การพัฒนาศักยภาพตนเองในที่ทำงาน, หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในสังคม

และ การบรรยาย เกี่ยวกับ "บทบาทในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ" โดย อาจารย์อดุลย์  ทองแกมหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยสันตพล

สัมมนา "ติดปีกความคิด พิชิตธุรกิจ 4.0"

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ "ติดปีกความคิด พิชิตธุรกิจ 4.0" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉกาจ ชลยุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้าน social media และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด จาก บริษัท Phoinkas Agency และคอมลัมนิสต์จากเว็บไซต์ด้านการตลาด marketing Oops! มาเป็นวิทยากรบรรยาย

STU GAMES 2559

กีฬาภายในวิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล 2560 (STU E-Calendar 2017)

สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "มีพลัง มีความพอดี มีความเพียร" ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

งานเกี่ยวข้าว STU Riceberry Glory The KING 2559

วิทยาลัยสันตพลเกี่ยวข้าวเป็นรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ งานจิตรกรรม 2 มิติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #เทิดทูนศาสตร์พระราชา วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่แปลงนาสาธิตข้าวไรซ์เบอรรี่ วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรม " เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " ภายใต้โครงการวิจัย " การส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ ด้วยวิธีผสมผสาน ในเขตรอย ต่อจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร " ซึ่งเริ่มต้นดำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แปลงนาสาธิต ตั้งแต่วันที 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา , บำรุงดูแลรักษาด้วยวิธีการอินทรีย์ กระทั่งข้าวออกรวงสวยงาม โตเต็มที่ ครบ 106 วัน ในวันนี้

หน้า 10/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th