ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558

ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สนุกสนาน สร้างสรรค์ สามัคคี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหม่รับฟังระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ และลงทะเบียนเรียน 1/2558

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ dtn Business Plan Awards 2015 article

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ dtn Business Plan Awards 2015 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี) รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 UCC 7th Business Plan Awards 2557

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโล­ยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ 7th UCC Business Plan Awards 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 17 article

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 17  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ได้รับเกียรติจากท่านศิริพร  กิจเกื้อกูล อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความก้าวหน้าในอาชีพทางการศึกษา" และท่าน ดร.จักรพรรดิ วะทา อดีตเลขาธิการคุรุสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง "จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา"

หน้า 14/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th