ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" article

วิทยาลัยสันตพล โดย ชมรมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าขาวม้าไทย" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม โดยในงานที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์กรรณิการ์  นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยา่ลัยสันตพล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ได้แต่งกายด้วยชุดผ้าขาวม้าไทยเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 339 คน

การวิจัยเรื่อง พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงานวิจัยเรื่อง  พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า : จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทของที่ระลึก กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โครงการ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิรชา แสนอินทรอำนาจ ผู้จัดการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556  ณ.ชุมชนบ้านเชียง  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2557

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)" article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)" ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุม 244 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล วิทยากร โดย คุณนิรชา แสนอินทรอำนาจ ผู้จัดการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี

หน้า 18/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th