ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลสันตพลนิทรรศ (ASEAN IN LOVE) ประจำปีการศึกษา 2556 article

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556  นายกอบเกียรติ กาญจนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสันตพลนิทรรศ 56 ตอน ASEAN IN LOVE  ประจำปีการศึกษา 2556 ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 article

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2555-2556 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตร(วิชาชีพครู) และปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร  และมีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556 article

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ณ ลาน The Inspire ชั้น 2 วิทยาลัยสันตพล โดยมี นางกรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล เป็นประธานในพิธี  ร่วมกับท่านรองอธิการบดี ผู้บริหาร Playport คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต พร้อมทั้งบัณฑิตเข้าร่วมงานมากมาย....

ดร.จักพรรดิ วะทา บรรยายพิเศษ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู article

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู บรรยาย เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บรรยายโดย ดร.จักรพรรดิ วะทา อดีตเลขาธิการคุรุสภา

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล article

เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคลได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรม โนวา แพลทินัม พัทยา....ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบริการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน....หน้าแรก ll หน้าสอง

หน้า 21/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th