ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลภาพบรรยายกาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการ สมศ. article

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยสันตพลได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม นาวาหญิง ธรรมรส ช่างไม้งาม และ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร

กิจกรรม Chang Wonder Water Land 2013 ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ article

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี วิทยาลัยสันตพล ร่วมเปิดงาน Chang Wonder Water Land 2013 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ ซึ่งทางวิทยาลัยสันตพล เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในงานครั้งนี้...

กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556 article

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์  โดยมีนายแพทย์สุรีย์  ฤกษ์นิมิตร  ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย  อาจารย์ธงชัย  ลาวรรณ  ที่ปรึกษาอธิการบดี  อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ : บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)และวังน้ำเขียว article

วันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาทางสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคลได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ไปดูงานที่บริษัทการบินไทย เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ต่อด้วยชมบรรยากาศที่วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสานและร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ HRM ณ วังน้ำเขียววิลเลจ

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้น ที่วัดทุ่งสว่าง บ้านนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และชาวบ้านบ้านนาเหล่า ช่วยกันอนุรักษ์ซ่อมแซมและพัฒนาสุนทรียภาพภายในบริเวณวัดทุ่งว่าง

หน้า 24/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th