ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2555 article

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555  นายชยพล ธิติศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสันตพลนิทรรศ 55 ตอน ASEAN IN TOUCH  ประจำปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี่ การจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก
 

พิธีประสาทปริญญาบัตร 2554 - 2555 article

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2554-2555 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตร(วิชาชีพครู) และปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร  และมีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

โครงการ จิตอาสาสัมพันธ์ แบ่งปันสื่อการสอนเพื่อน้องวัยเรียน article

เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2555 วิทยาลัยสันตพล โดยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับชมรมจิตอาสา ได้จัดโครงการ จิตอาสาสัมพันธ์ แบ่งปันสื่อการสอนเพื่อน้องวัยเรียน  ณ โรงเรียนบ้านนาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โดยมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ประจำชมรมจิตอาสา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับนักศึกษาทุกสาขา วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หน้าแรก  ll  หน้าสอง

โครงการ "ถวายสังฆาน ฟังธรรม นำความสุข" article

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 วิทยาลัยสันตพล โดยชมรมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ "ถวายสังฆทาน ฟังธรรม นำความสุข" ขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดอุดรธานี article

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสันตพล ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

หน้า 28/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th