ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021

ชมรมกีฬาและชมรม STU IT Smart วิทยาลัยสันตพล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "23 ปี วิทยาลัยสันตพล

พร้อมกันเดิน ร่วมกันวิ่ง สู่เป้าหมายเดียวกัน" เพื่อวิ่งเก็บระยะ

สู่เป้าหมาย 23,000 กิโลเมตร โดยได้จัดเสื้อโครงการเพื่อใส่

วิ่งและเป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และรายได้จากการ

จำหน่ายเสื้อจะนำไปใช้บริจาคในกิจกรรมการกุศลของวิทยาลัย

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต

ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Streaming

ใน FanPage FB : SantapolCollege หรือ รับชมวีดิโอได้ที่นี่

การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก

วิทยาลัยสันตพล ได้แก่ ทุนการศึกษา iPad mini ทุนการศึกษา

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และทุนการศึกษาเงินสด 10,000 บาท

มูลค่ารวม 1,602,152 บาท ภาพถ่าย

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

 ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

และอุปนายกสภาวิทยาลัยสันตพล เป็นประธานในพิธีประสาท

ปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน

2563 ภาพถ่าย  วีดิโอข่าว

การประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล 2563

บรรยากาศการประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล ระดับ

ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 STU Freshy Contest

2020 Dreams 9 : Fly-Fun Your Magic Dreams

ภาพถ่าย วีดิโอ

หน้า 3/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th