ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการบริการวิชาการ "การแก้ปัญหาการจัดเก็บสินค้า : ร้านบ้านรถไฟ" article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดทำโครงการบริการวิชาการ "การแก้ปัญหาการจัดเก็บสินค้า : ร้านบ้านรถไฟ " อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อลดปัญหาด้านการเกิดต้นทุนจม การกระจายสินค้า และด้านอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ทางการเรียนของนักศึกาษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 article

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 นักศึกษาน้องใหม่สนุกสนาน เป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กำกับดูแลอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมพิธีประสาทปริญญาบัตร MBA รุ่น 4 สปป.ลาว article

เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2555 โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว กับ วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รุ่น 4 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สปป.ลาว   หน้าแรก  ll  หน้าสอง

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 article

วิทยาลัยสันตพลขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2554  โดย ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์  และ
ผศ.มลิจันทร์  ทองคำ  หน้าแรก ll หน้าสอง

กิจกกรมต้อนรับท่านอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล article

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555  วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางกรรณิการ์  นันทโพธิเดช  อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล 
โดยมี นายธงชัย  ลาวรรณ  ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล  มอบดอกไม้ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

หน้า 30/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th