ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ article

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะบัญชี ได้ดำเนินการบริการทางวิชาการ โครงการ"แก้ไขปัญหาการกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนแล้วไม่คืนแก่ทางราชการ" และโครงการ "ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงประจำปี 2555 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 และวันที่ 24 มกราคม 2555

กิจกรรมด้วยรัก ศรัทธา มุธิตาจิต article

25 มีนาคม 2555 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรม มุธิตาจิตให้กับอาจารย์ธงชัย  ลาวรรณ  อธิการบดี  ในงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก 
คลิกชมภาพกิจกรรม  หน้าแรก ll หน้าสอง

กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2555 article

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์  โดยมีนายแพทย์สุรีย์  ฤกษ์นิมิตร  ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย  อาจารย์ธงชัย  ลาวรรณ  อธิการบดี  ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

โครงการวิทยาลัยสันตพลดูงานจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554 article

ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมดูงานขึ้น

โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง article

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย, สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า 31/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th