ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน 2554 article

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ที่ ลาน The Next UD Town มีสาวสวย หนุ่มหล่อ และ สาวหล่อ หนุ่มสวย ร่วมประกวดจำนวนมาก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเชียร์..ขอขอบคุณภาพกิจกรรมสวยๆ จาก อ.ณพล และ Meng  i-luckstudio ,ชมรมอุดรโฟโต้คลับ

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2554

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 นักศึกษาน้องใหม่สนุกสนาน เป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กำกับดูแลอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการบริการวิชาการ การให้ความรุ้ชุมชน เรื่องการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้ชุมชน เรื่องการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและกลิ่นอันเกิดจากขยะมูลฝอย เพื่อความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นของชุมชน

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มวิทยาลัย ปี 2554 article

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาวิทยาลัยสันตพล จัดกิจกรรมในโครงการ "กำเนิดช่อราชพฤกษ์  รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ 54"  ในงานดังกล่าว อาจารย์กรรณิการ์  นันทโพธิเดช ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้....

ประมวลภาพพิธีมอบ-รับปริญญาบัตร MBA รุ่นที่ 3 article

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554 โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว กับ วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รุ่น 3 ณ โรงแรมดอนจันทน์พาเลซ สปป.ลาว 

หน้า 35/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th