ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลกิจกรรม พิธีน้ำเงิน ทอง บูชาพระคุณครู ปีการศึกษา 2553 article

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึก รำลึกพระคุณครู ภายใต้โครงการ น้ำเงินทอง บูชาพระคุณครู โดยมี นายธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ นันทโพธิเดช รองอธิการบดี อาวุโส ฝ่ายนโยบายและแผน คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมต้อนรับฮับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553 article

เมื่อวันอาทิตย์ ที 20 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยสันตพล ได้จัดกิจกรรมต้องรับฮับขวัญน้องใหม่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สานสัมพันธ์พี่น้องลูกน้ำเงินทอง

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553

วันที่ 12 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยสันตพล จัดพิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรี ฤกษ์นิมิตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร  คณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น นายธงชัย  ลาวรรณ อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการประกวดแผนธุรกิจ

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพลคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการประกวดแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise Business Plan Competition : SEBP) จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษาปี 2553 ศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา มข.

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายสมนึก  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และคณะร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

หน้า 39/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th