ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2558 article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2558 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวของวิทยาลัยสามารถขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาได้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2558 article

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2558

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ในเวลาและสถานที่ที่ระบุในประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2558 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ได้ที่นี่

รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 article

วิทยาลัยสันตพล เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบ ได้ที่นี่

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 article

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2/2557 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมอบรมโครงการชวนกันสุขภาพดี รุ่นที่ 3 (สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก) article

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เข้าอบรมโครงการชวนกันสุขภาพดี รุ่นที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่วิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 042-323-464, 085-456-3999

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 article

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ในเวลาและสถานที่ที่ระบุในประกาศ

กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร และพิธีประสาทปริญญาบัตร 2557-2558
หน้า 13/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th