ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมติเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(โครงการ สช.) จากคุรุสภา article

-รายงานตัวปฐมนิเทศ 
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00 น.

-เปิดเรียนภาคเรียนที่  2/2554
 วันเสาร์ที่ 3  ธันวาคม  2554

*ผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ  ให้เข้าฟังรายละเอียดจากคุรุสภาได้ที่วิทยาลัยสันตพล 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา  09.00 น.  ห้อง  241  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(โปรดนำใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามาแสดงเพื่อรับเงินคืน)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (โครงการ สช.) รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2554 article

รายงานตัวปฐมนิเทศ  ในวันเสาร์ที่  26  พฤศจิกายน  2554  เวลา  08.00  น.
ณ  บริเวนลานศิลปวัฒนธรรม

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต (โครงการ สช.) article

คุรุสภาเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต (โครงการ สช.)  เนื่องจากคุรุสภาปิดทำการจากสาเหตุอุทุกภัยกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น วิทยาลัยสันตพลจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเปิดภาคเรียนในหลักสูตรดังกล่าว จนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนจาก     คุรุสภา

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รับบัตรสมาชิกคุรุสภา (รอบ 2 ) article

สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7,8,9 ได้ที่วิทยาลัยสันตพล ห้อง STU Service Center ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต (สช) แบบฟอร์มเอกสาร article

ผู้สมัครโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต (สช) Download แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนได้ที่นี่ (PDF  File)

ชมรายการ เม้าๆ เว้ากันคักๆ Internet

รายการเม้าๆ เว้า กันคักๆ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป. บัณฑิต รับบัตรสมาชิกคุรุสภาarticle

ตรวจสอบรายชื่อ/รับบัตรคุรุสภา   สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7,8,9 ได้ที่วิทยาลัยสันตพล ห้อง STU Service Center ตั้งแต่วันที่ 28  มิ.ย. 2554 เป็นต้นไป  คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ หน้าที่ 1  || หน้าที่ 2

โครงการความรวมมือการบริการวิชาการฯ MBA นำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 54

กำหนดลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา MBA รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 2554

 

กำหนดการโครงการทัศนศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2554 article

โครงการความร่วมมือบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC) สปป.ลาว  และ วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย และโครงการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) รุ่น 4  สปป.ลาว จำนวน 70 คน

ปฏิทินวิชา BA 601 : IS และ BA 602 : Thesis ประจำปีการศึกษา 2553 ฉบับปรับปรุงใหม่

โครงการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสันตพล จัดทำปฏิทินวิชา BA 601,BA 602 ปรับปรุงล่าสุด นักศึกษา  MBA สามารถ Download File ผ่านเว็บไซต์ได้

หน้า 17/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th