ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต (สช) แบบฟอร์มเอกสาร article

ผู้สมัครโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต (สช) Download แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนได้ที่นี่ (PDF  File)

ชมรายการ เม้าๆ เว้ากันคักๆ Internet

รายการเม้าๆ เว้า กันคักๆ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ป. บัณฑิต รับบัตรสมาชิกคุรุสภาarticle

ตรวจสอบรายชื่อ/รับบัตรคุรุสภา   สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7,8,9 ได้ที่วิทยาลัยสันตพล ห้อง STU Service Center ตั้งแต่วันที่ 28  มิ.ย. 2554 เป็นต้นไป  คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ หน้าที่ 1  || หน้าที่ 2

โครงการความรวมมือการบริการวิชาการฯ MBA นำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 54

กำหนดลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา MBA รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 2554

 

กำหนดการโครงการทัศนศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2554 article

โครงการความร่วมมือบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ(RBAC) สปป.ลาว  และ วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย และโครงการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) รุ่น 4  สปป.ลาว จำนวน 70 คน

ปฏิทินวิชา BA 601 : IS และ BA 602 : Thesis ประจำปีการศึกษา 2553 ฉบับปรับปรุงใหม่

โครงการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสันตพล จัดทำปฏิทินวิชา BA 601,BA 602 ปรับปรุงล่าสุด นักศึกษา  MBA สามารถ Download File ผ่านเว็บไซต์ได้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ปีการศึกษา 2553 article

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาประเภท ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีการศึกษา 2553 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมทั้งเข้ารายงานตัวเพื่อขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

คลิกตรวจสอบรายชื่อ > หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนฟรี ปีการศึกษา 2553

เปิดเรียนระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2553

เปิดเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 10 article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่            หลักสูตร ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รุ่นที่ 10      เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน  2553   รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

หน้า 17/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th