ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552รับ Transcripts

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2551
ติดต่อขอรับ Transcripts ได้ที่ฝ่ายทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

วิทยาลัยสันตพล ทำ MOU e-Learning กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย article

วิทยาลัยสันตพลลงนามบันทึกข้อตกลง           ความร่วมมือทางวิชาการกับตลาดหลักทรัพย์        แห่งประเทศไทย ในโครงการ "E-learning             ส่งเสริมการเรียนรู้"  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม 2551  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

ผ่านรอบคัดเลือก UCC BUSINESS PLAN AWARDS

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดแผนธุรกิจ  ครั้งที่ 2                (UCC BUSINESS PLAN AWARDS)                  จัดโดย  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 

นักศึกษาปริญญาโท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคู่มือการทำสารนิพนธ์ ได้ที่นี่

นักศึกษาปริญญาโท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคู่มือการทำสารนิพนธ์  คลิกที่นี่

ขอเชิญพี่น้องชาวน้ำเงินทอง ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36

ขอเชิญพี่น้องชาวน้ำเงิน-ทอง ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัย 
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 (รอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 - 2551 (วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551)

วิทยาลัยสันตพล ได้กำหนดให้มีงานพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2550 - 2551 ในวันอาทิตย์ที่  23  พฤศจิกายน  2551
ซึ่งบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตรครั้งนี้ เป็นบัณฑิตรุ่นที่  9 
โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี  ประธานในพิธี
(วันซ้อมรับปริญญาบัตร วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2551)

กำหนดการ งานราตรีน้ำเงินทอง

     วิทยาลัยสันตพล ได้กำหนดให้มีงานราตรีน้ำเงินทอง
ในวันศุกร์ที่  21  พฤศจิกายน  2551
ณ  โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล  จังหวัดอุดรธานี  ห้องแกรนด์บอลรูม 3 
     ขอเชิญศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  และบัณฑิตรุ่นที่  9  เข้าร่วมงานราตรีน้ำเงินทอง
สำหรับบัณฑิตรุ่นที่ 9 สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ซื้อบัตรได้ที่อาจารย์ประจำคณะ/สาขา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0  4232  3464  ต่อ 101

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 230 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (โครงการความร่วมมือการบริการทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจสปป.ลาว และวิทยาลัยสันตพล) ณ สปป.ลาว วันที่ 11  กันยายน 2551 โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สมเพ็ด รัตนสิม อธิการบดีวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) นายธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี วิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย) ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา และ
นายวรพล คล่องเชิงศร รองอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล

ขอแสดงความยินดีกับดร.เจริญชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ดร.เจริญชัย  พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา/หัวหน้าสำนักวิจัย วิทยาลัยสันตพล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 16/2551  ลงวันที่  6  สิงหาคม 2551  จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2550 รับใบรับรองสิทธิ (ใบประกอบวิชาชีพครู)

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจำปีการศึกษา 2550 ขอรับใบรับรองสิทธิ (ใบประกอบวิชาชีพครู) จากคุรุสภา

ได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยสันตพล ตั้งแต่วันที่  14  กันยายน  2551 

หน้า 19/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th