ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชึพครู รุ่นที่ 6 (เต็ม)

วิทยาลัยสันตพลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6  ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2552 เปิดเรียน   วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552                                 (บัดนี้เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร)

ปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชึพครู รุ่นที่ 5 (เต็ม) article

เนื่องจากที่นั่งเต็มก่อนกำหนด  เปลี่ยนแปลง      วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากเดิม วันเสาร์ที่      15  สิงหาคม 2552   เป็น วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552

รับสมัครนักศึกษาใหม่/ปริญญาตรี article

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครนักศึกษาใหม่             ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2552           มีทุนการศึกษาประเภทเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ทุนฯคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค และทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ ติดต่อ      087-228-0189 หรือสมัครเรียนออนไลน์ที่ www.stu.ac.th

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554

กำหนดจัดนิทรรศการวิชาการในวันที่ 17 มกราคม 2551 ร่วมชมการแสดงผลงานนักศึกษา
และส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร   รายละเอียดประเภทการแข่งขัน |   Download ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

งานวิจัยวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2550

วิทยาลัยสันตพล โดยนักวิจัยจากคณะ/สาขาต่างๆ
ได้นำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน จำนวน 6 เรื่อง
ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้อง 244
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

รับ Transcripts

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2551
ติดต่อขอรับ Transcripts ได้ที่ฝ่ายทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

วิทยาลัยสันตพล ทำ MOU e-Learning กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย article

วิทยาลัยสันตพลลงนามบันทึกข้อตกลง           ความร่วมมือทางวิชาการกับตลาดหลักทรัพย์        แห่งประเทศไทย ในโครงการ "E-learning             ส่งเสริมการเรียนรู้"  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม 2551  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

ผ่านรอบคัดเลือก UCC BUSINESS PLAN AWARDS

นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดแผนธุรกิจ  ครั้งที่ 2                (UCC BUSINESS PLAN AWARDS)                  จัดโดย  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 

นักศึกษาปริญญาโท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคู่มือการทำสารนิพนธ์ ได้ที่นี่

นักศึกษาปริญญาโท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคู่มือการทำสารนิพนธ์  คลิกที่นี่

ขอเชิญพี่น้องชาวน้ำเงินทอง ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36

ขอเชิญพี่น้องชาวน้ำเงิน-ทอง ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัย 
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 (รอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

หน้า 19/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th