ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ประจำปีการศึกษา 2551

สำหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  และ ปวส. หรือเทียบเท่า  เพื่อส่งเสริมผู้รับทุนการศึกษา  ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับปริญญาตรี 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2551 article

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคสมทบ) (ภาคปกติ)
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ตรวจสอบผลการเรียน 2/2550 article

Click ที่นี้

วิทยาลัยสันตพล จะเข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2551

วิทยาลัยสันตพล จะเข้าร่วมขบวนแห่ประเพณี
ลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว 
ประจำปี 2551 
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 
ณ บริเวณริมหนองน้ำสาธารณะหนองตาไก้ 
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิธีชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา2567
ปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท article
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567

ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล พุทธศักราช 2567

ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
หน้า 21/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th